Menu
Komisja Europejska o modernizacji trasy Warszawa - Poznań

Komisja Europejska o modernizacji trasy Warszawa - Poznań

2017-03-30

Komisja Europejska Dyrekcja Generalna ds. Mobilności i Transportu potwierdziła, że inwestycja w linię E 20 wpisuje się w realizację unijnej polityki transportowej. Celem inwestycji jest podniesienie atrakcyjności kolei dla pasażerów i przewoźników towarowych. 

Komisja poinformowała, że:

 • Linia kolejowa łącząca Warszawę z Poznaniem jest bardzo istotną częścią korytarza transportowego TEN-T Morze Północne – Bałtyk, jednego z dziewięciu priorytetowych korytarzy wyznaczających podstawowe kierunki inwestycji na najbliższe lata, w szczególności dla instrumentu "Łącząc Europę" (CEF). 
 • Linie kolejowe w głównych korytarzach muszą być interoperacyjne, posiadać odpowiednią przepustowość oraz gwarantować właściwy poziom bezpieczeństwa.
 • Modernizacja linii prowadzona jest etapowo od początku lat 90., a obecne stadium jest wieńczącym ją przedsięwzięciem, w wyniku którego otrzymamy na wiele lat korytarzową linię o doskonałych parametrach.
 • W zakresie tej inwestycji, przed zatwierdzeniem dofinansowania projektu przez Komisję Europejską, wniosek PKP Polskich Linii Kolejowych SA złożony w konkursie CEF w 2015 r., został pozytywnie oceniony przez niezależnych ekspertów, których zadaniem jest weryfikacja zasadności realizacji poszczególnych przedsięwzięć, w tym również w zakresie analizy kosztów i korzyści. Realizacja inwestycji w zgodzie z postanowieniami umowy o dofinansowanie jest na bieżąco monitorowana przez podległą jej Agencję Wykonawczą ds. Innowacji i Sieci (INEA).

Powyższe informacje zamieszczone zostały w odpowiedzi Komisji Europejskiej Dyrekcji Generalnej ds. Mobilności i Transportu na list Fundacji ProKolej, dotyczący projektu modernizacji linii kolejowej E 20 na odcinku Sochaczew – Swarzędz.

TAGI

KEKomisja EuropejskaKrajowy Program KolejowyPKP PLKPKP SA

INNE Z KATEGORII "aktualnosci"

Klauzula informacyjna dotycząca posiadanych danych osobowych oraz ich przetwarzaniu.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:

 1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Polska Izba Producentów Urządzeń i Usług na Rzecz Kolei z siedzibą w Bydgoszczy, ul. Jana Karola Chodkiewicza 17.
 2. Administrator nie wyznaczył Inspektora Danych Osobowych.
 3. Administrator pozyskuje dane wyłącznie bezpośrednio.
 4. Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą tylko i wyłącznie w celu i zakresie niezbędnym do realizacji kontraktów handlowych. Po zakończeniu ich trwania w innych zgodnych z prawem celach np. w celu zabezpieczenia ewentualnych roszczeń oraz reklamacji.
  a) Pana/Pani dane osobowe będą przekazywane firmom zewnętrznym w celu zabezpieczenia i realizacji kontraktów.
  b) Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
 5. Posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych orz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, do przenoszenia danych, do wniesienia sprzeciwu, do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 6. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do PUODO gdy uzna, że przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 7. Pana/Pani dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.
 8. Zgoda na przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych może zostać przez Pana/Panią wycofana w każdym czasie, poprzez wysłanie maila na adres sekretariat@izbakolei.pl co skutkować będzie usunięciem z bazy Administratora.
 9. Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich nieuprawnionym ujawnieniem.

AKCEPTUJĘ
do góry