Menu
Kolejowe pojazdy autonomiczne. Perspektywa zastosowania

Kolejowe pojazdy autonomiczne. Perspektywa zastosowania

2018-06-28

W Warszawie właśnie rozpoczęła się konferencja Kolejowe pojazdy autonomiczne – perspektywa zastosowania, organizowana przez PKP SA oraz Stowarzyszenie Ekspertów i Menedżerów Transportu Szynowego. Polska Izba Producentów Urządzeń i Usług na Rzecz Kolei jest branżowym partnerem, a Raport Kolejowy patronem medialnym wydarzenia.

Wystąpienie dra Mirosława Antonowicza, Członka Zarządu PKP SA

Konferencję prowadzi dr Adam Wielądek. Referaty wygłoszają prof. Andrzej Chudzikiewicz; dr Mirosław Antonowicz – Członek Zarządu PKP SA; Ignacy Góra – Prezes UTK; dr Andrzej Żurkowski – Dyrektor Instytutu Kolejnictwa; Przemysław Gorgol – Dyrektor CUPT; Krzysztof Celiński – Dyrektor Mobility w SIEMENS SA; Włodzimierz Żmuda – Członek Zarządu PKP PLK SA; Kazimierz Frąk – Prezes Zarządu KOMBUD SA.

Wystąpienie Mikołaja Wilda, Sekretarza Stanu w Ministerstwie Infrastruktury

Gościem honorowym konferencji jest Mikołaj Wild – Sekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury, Pełnomocnik Rządu ds. CPK.

W trakcie wydarzenia odbędzie się panel dyskusyjny prowadzony przez dr Andrzeja Massela pt.: „Przygotowania przemysłu i przewoźników do produkcji i zastosowania autonomicznych pojazdów kolejowych”.

 

SZCZEGÓŁOWY PROGRAM KONFERENCJI

Prowadzenie KONFERENCJI –  dr Adam Wielądek

9.30 – 10.00

Rejestracja uczestników KONFERENCJI

10.00

Otwarcie KONFERENCJI

 

Prezes Zarządu PKP SA – Krzysztof Mamiński
Prezes Stowarzyszenia  – Józef Marek Kowalczyk

10.10 – 10.30

Wystąpienia gości honorowych

 

Mikołaj Wild – Sekretarz Stanu w MI – Pełnomocnik Rządu ds. CPK
Ignacy Góra – Prezes UTK
Przemysław Gorgol – Dyrektor CUPT

REFERATY PROGRAMOWE I PREZENTACJE

 10.30 – 10.50

AUTONOMIA W TRANSPORCIE SZYNOWYM
Prof.  Andrzej Chudzikiewicz

 10.50 – 11.10

POLITYKA INNOWACYJNA GRUPY PKP – perspektywy zastosowań autonomicznych pojazdów kolejowych w spółkach Grupy PKP
Dr Mirosław Antonowicz – Członek Zarządu PKP SA

 11.10 – 11.30

REGULACJE UNIJNE I KRAJOWE DOTYCZĄCE AUTONOMICZNYCH POJAZDÓW KOLEJOWYCH
Ignacy Góra – Prezes UTK

11.30 – 12.00

Przerwa kawowa

12.00 – 12.20

AUTOMATYCZNE PROWADZENIE POCIĄGU – UWARUNKOWANIA RUCHOWE I EKSPLOATACYJNE
Dr Andrzej Żurkowski – Dyrektor Instytutu Kolejnictwa

12.20 – 12.40

MOŻLIWOŚCI WSPARCIA ROZWOJU AUTONOMICZNYCH POJAZDÓW KOLEJOWYCH
Przemysław Gorgol – Dyrektor CUPT

12.40 – 13.00

DOŚWIADCZENIA ZAGRANICZNE W ZAKRESIE AUTONOMICZNYCH POJAZDÓW KOLEJOWYCH
Krzysztof Celiński – Dyrektor Mobility w SIEMENS .A

13.00 – 13.20

LINIE KOLEJOWE DEDYKOWANE DO ZASTOSOWANIA AUTONOMICZNYCH POJAZDÓW KOLEJOWYCH
Włodzimierz Żmuda – Członek Zarządu PKP PLK SA

13.20 – 13.40

URZĄDZENIA SRK A AUTONOMICZNE POJAZDY KOLEJOWE
Kazimierz Frąk – Prezes Zarządu KOMBUD S.A.

13.40 – 14.20

PANEL DYSKUSYJNY – prowadzący dr Andrzej Massel
PRZYGOTOWANIA PRZEMYSŁU I PRZEWOŹNIKÓW DO PRODUKCJI i ZASTOSOWANIA AUTONOMICZNYCH POJAZDÓW KOLEJOWYCH

 

PANELIŚCI:
Prezesi Zarządów: PESA SA , NEWAG SA, FPS SA, PKP CARGO SA, PKP INTERCITY SA, PKP LHS SP. Z O.O. , PKP SKM TRÓJMIASTO SP. Z O.O. KOMBUD SA

Dyrektorzy: Instytutu Kolejnictwa i Instytutu Pojazdów Szynowych

 14.20 – 14.30

Podsumowanie i zakończenie KONFERENCJI

 14.30 – 16.00

Lunch

 

 

INNE Z KATEGORII "aktualnosci"

Klauzula informacyjna dotycząca posiadanych danych osobowych oraz ich przetwarzaniu.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:

 1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Polska Izba Producentów Urządzeń i Usług na Rzecz Kolei z siedzibą w Bydgoszczy, ul. Jana Karola Chodkiewicza 17.
 2. Administrator nie wyznaczył Inspektora Danych Osobowych.
 3. Administrator pozyskuje dane wyłącznie bezpośrednio.
 4. Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą tylko i wyłącznie w celu i zakresie niezbędnym do realizacji kontraktów handlowych. Po zakończeniu ich trwania w innych zgodnych z prawem celach np. w celu zabezpieczenia ewentualnych roszczeń oraz reklamacji.
  a) Pana/Pani dane osobowe będą przekazywane firmom zewnętrznym w celu zabezpieczenia i realizacji kontraktów.
  b) Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
 5. Posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych orz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, do przenoszenia danych, do wniesienia sprzeciwu, do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 6. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do PUODO gdy uzna, że przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 7. Pana/Pani dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.
 8. Zgoda na przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych może zostać przez Pana/Panią wycofana w każdym czasie, poprzez wysłanie maila na adres sekretariat@izbakolei.pl co skutkować będzie usunięciem z bazy Administratora.
 9. Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich nieuprawnionym ujawnieniem.

AKCEPTUJĘ
do góry