Menu
Kolejowe inwestycje w województwie kujawsko-pomorskim

Kolejowe inwestycje w województwie kujawsko-pomorskim

2016-08-12

Krajowy Program Kolejowy przewiduje trzynaście projektów dla województwa kujawsko-pomorskiego. Na liście podstawowej znalazło się dziesięć inwestycji o łącznej wartości ponad 1,5 mld złotych, lista rezerwowa obejmuje kolejne trzy, oszacowane na 500 mln złotych (w sumie ponad 2 mld złotych).

Projekty uwzględnione w KPK zakładają dalszą poprawę warunków przewozów pasażerskich oraz intensyfikację działań na liniach towarowych. Po zakończeniu inwestycji pasażerowie pojadą o kwadrans krócej na trasie Bydgoszcz Główna – Toruń – Kutno, szybciej pokonamy też odcinki: Grudziądz – Malbork, Brodnica – Grudziądz, Wierzchucin – Bydgoszcz Główna, Poznań Główny – Inowrocław – Bydgoszcz Główna, Bydgoszcz Główna – Gdańsk Główny oraz w połączeniach regionalnych, tj. Wierzchucin – Tuchola i Toruń Wschodni – Chełmża.

„Oprócz prac na głównych trasach, pamiętamy o poprawie połączeń w regionie – podkreślił prezes PKP Polskich Linii Kolejowych SA Ireneusz Merchel. – Do podróży koleją powinny zachęcić krótsze czasy przejazdu oraz poprawa komfortu obsługi pasażerów na stacjach i przystankach”.

Wicewojewoda kujawsko-pomorski Józef Ramlau dodał, że zaplanowane inwestycje wpłyną pozytywnie na ogólnokrajową wydolność sieci kolejowych. „Bydgoszcz jest nie tylko stolicą województwa kujawsko-pomorskiego, ale również znaczącym w kraju węzłem kolejowym – powiedział. – Centralne położenie naszego regionu oraz gęsta sieć kolejowa są niewątpliwym atutem przy realizacji inwestycji zawartych w Krajowym Programie Kolejowym. Wyrażamy jednocześnie zadowolenie, że rząd i PKP Polskie Linei Kolejowe SA tak aktywnie realizują przedsięwzięcia w zakresie transportu kolejowego”.

Istotne efekty prac – skrócenie czasu przejazdu:

 • w relacji Grudziądz – Malbork o ok. 20 min z 1h 30 min do ok. 1h 10 min
 • w rel. Bydgoszcz Gł. – Toruń – Kutno o ok. 15 min z 1h 48 min do ok. 1h 33 min
 • w rel. Brodnica – Grudziądz o ok. 8 min z 1h 4 min do ok. 56 min
 • w rel. Wierzchucin – Bydgoszcz Główna o ok. 8 min z 48 min do ok. 40 min
 • w rel. Bydgoszcz Gł. – Gdańsk Główny o ok. 5 min z 1h 20 min do ok. 1h 15 min
 • w rel. Poznań Gł. – Inowrocław – Bydgoszcz Gł. o ok. 3 min z 1h32 m do ok. 1h29 m
 • w rel. Toruń Wschodni – Chełmża o ok. 3 min z 20 min do ok. 17 min
 • w rel. Wierzchucin – Tuchola o ok. 3 min z 19 min do ok. 16 min

Projekty na liście podstawowej:

 • Prace na alternatywnym ciągu transportowym Bydgoszcz – Trójmiasto (POIiŚ)
 • Prace na linii kolejowej nr 18 na odcinku Kutno – Toruń Główny w ramach projektu: Zwiększenie dostępności magistrali E 20 i C-E 20 poprzez poprawę stanu technicznego przyległych linii kolejowych (środki krajowe)
 • Prace na linii kolejowej C-E 65 na odcinku Inowrocław - Bydgoszcz – Tczew w ramach projektu: Udrożnienie podstawowych ciągów wywozowych z Górnego Śląska (środki krajowe)
 • Prace na linii kolejowej nr 201 na odcinku Nowa Wieś Wielka – Maksymilianowo w ramach projektu: Udrożnienie podstawowych ciągów wywozowych z Górnego Śląska (środki krajowe)
  5. Prace na liniach nr 353 Poznań Wschód – Dziarnowo w ramach projektu: Prace na liniach nr 353, 206, 544 Poznań Wschód – Dziarnowo – Inowrocław Rąbinek oraz Zamków – Borysławice (środki krajowe)
 • Prace na linii kolejowej nr 208 na odcinku Grudziądz – Tuchola – granica województwa (RPO)
 • Rewitalizacja linii kolejowej nr 207 na odcinku Toruń Wschodni – Chełmża (RPO)
 •  Rewitalizacja linii kolejowych nr 208 i 33 na odcinku Grudziądz – Brodnica (RPO)
 • Rewitalizacja linii kolejowej nr 207 na odcinku Grudziądz – granica województwa (RPO)
 • Poprawa stanu infrastruktury do obsługi pasażerów (RPO)

Lista rezerwowa:

 • Prace na liniach kolejowych nr 18, 203 na odcinku Bydgoszcz Główna – Piła Główna – Krzyż, etap I: prace na odcinku Bydgoszcz Główna – Piła Główna (POIiŚ)
 • Rewitalizacja kolejowego ciągu komunikacyjnego Bydgoszcz – Kcynia – granica województwa (RPO)
 • Modernizacja linii nr 27 Nasielsk – Toruń Wschodni na odc. granica województwa – Toruń Wschodni, na odcinku Lipno – Toruń Wschodni wraz z elektryfikacją (RPO) 

 

Fot: PKP PLK

TAGI

Ministerstwo Infrastruktury i BudownictwaPKP PLK

INNE Z KATEGORII "aktualnosci"

Klauzula informacyjna dotycząca posiadanych danych osobowych oraz ich przetwarzaniu.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:

 1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Polska Izba Producentów Urządzeń i Usług na Rzecz Kolei z siedzibą w Bydgoszczy, ul. Jana Karola Chodkiewicza 17.
 2. Administrator nie wyznaczył Inspektora Danych Osobowych.
 3. Administrator pozyskuje dane wyłącznie bezpośrednio.
 4. Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą tylko i wyłącznie w celu i zakresie niezbędnym do realizacji kontraktów handlowych. Po zakończeniu ich trwania w innych zgodnych z prawem celach np. w celu zabezpieczenia ewentualnych roszczeń oraz reklamacji.
  a) Pana/Pani dane osobowe będą przekazywane firmom zewnętrznym w celu zabezpieczenia i realizacji kontraktów.
  b) Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
 5. Posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych orz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, do przenoszenia danych, do wniesienia sprzeciwu, do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 6. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do PUODO gdy uzna, że przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 7. Pana/Pani dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.
 8. Zgoda na przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych może zostać przez Pana/Panią wycofana w każdym czasie, poprzez wysłanie maila na adres sekretariat@izbakolei.pl co skutkować będzie usunięciem z bazy Administratora.
 9. Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich nieuprawnionym ujawnieniem.

AKCEPTUJĘ
do góry