Menu
Kolejowe inwestycje na Pomorzu

Kolejowe inwestycje na Pomorzu

2016-08-11

Przekazany właśnie do konsultacji Krajowy Program Kolejowy obejmuje szereg inwestycji w województwie pomorskim. Prace zaplanowane wokół portów w Gdyni i Gdańsku oraz na trasie pomiędzy Bydgoszczą a Trójmiastem przyczynią się do poprawy warunków obsługi towarowych przewozów intermodalnych, usprawnią dostęp kolei do portów morskich, zwiększą bezpieczeństwo i płynność prowadzenia ruchu oraz skrócą czas podróży na trasach pasażerskich.

Dzięki budowie dodatkowych torów oraz elektryfikacji odcinka pomiędzy Maksymilianowem a Gdynią Główną (na linii łączącej Bydgoszcz z Trójmiastem)  powstanie alternatywny korytarz dla transportu towarowego, co pozytywnie wpłynie na odciążenie linii średnicowej z Gdyni do Gdańska i w efekcie usprawni kolejową komunikację aglomeracyjną. Pasażerowie będą podróżować sprawniej i wygodniej: pociągi w relacji Kościerzyna – Gdynia Główna pojadą o szesnaście minut szybciej, o kwadrans skróci się czas dojazdu na trasie Gdynia Główna Słupsk, o trzynaście minut na trasie Szczecinek – Słupsk, o dwadzieścia minut na trasie Grudziądz – Malbork, a o dziesięć pomiędzy Lęborkiem a Łebą.

Planowane inwestycje zostały pozytywnie ocenione przez podsekretarza stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa Kazimierza Smolińskiego, prezesa PKP Polskich Linii Kolejowych SA Ireneusza Merchela oraz wojewodę pomorskiego Dariusza Drelicha.

„Przekazany do konsultacji Krajowy Program Kolejowy, obejmujący porty morskie oraz poprawę ważnych w regionie i wykorzystywanych turystycznie linii kolejowych, stanowi ważny impuls rozwojowy. Realizacja ujętych w nim zadań wpłynie na wzrost konkurencyjności kolejowego transportu towarowego oraz na poprawę systemu komunikacji” – skomentował podsekretarz stanu Kazimierz Smoliński.

„PKP Polskie Linie Kolejowe SA w obecnej perspektywie zakładają znaczącą poprawę dla przewozów towarowych. To m.in. dobre połączenie do bałtyckich portów i sprawne wyjazdy ze Śląska. Poprawa trasy Trójmiasto – Bydgoszcz, na którą planujemy w granicach województwa pomorskiego około 1,2 mld zł zapewni zarówno sprawniejszy przewóz towarów jak i lepsze połączenia aglomeracyjne” – powiedział prezes PLK Ireneusz Merchel.

Wojewoda Dariusz Drelich dodał: „Inwestycje kolejowe w województwie pomorskim, zawarte w Krajowym Programie Kolejowym, są istotne zarówno dla mieszkańców regionu jak i turystów. To sprawniejsza i wygodniejsza komunikacja kolejowa. To także spójny i sprawny system transportowy łączący drogi, kolej, żeglugę śródlądową i morską”.

Krajowy Program Kolejowy przewiduje dwanaście cie projektów w województwie pomorskim. Ich łączną wartość oszacowano na ponad 6 mld złotych. Na liście podstawowej znalazło się dziesięć projektów (5,7 mld złotych), a na rezerwowej – dwa (325 mln złotych)

 

Skrócenie czasu przejazdu:

 • w relacji Grudziądz – Malbork o ok. 20 min z 1h 30 min do ok. 1h 10 min
 • w relacji Kościerzyna – Gdynia Główna o ok. 16 min z 1h 16 min do ok. 1h
 • w relacji Gdynia Główna – Słupsk o ok. 15 min z 1h 8 min do ok. 53 min
 • w relacji Szczecinek – Słupsk o ok. 13 min z 1h 49 min do ok. 1h 36 min
 • w relacji Lębork – Łeba o ok. 10 min z 42 min do ok. 32 min
 • w relacji Gdańsk Główny – Bydgoszcz Główna o ok. 5 min z 1h 20 min do ok. 1h 15 min

Projekty na liście podstawowej:

 • Poprawa dostępu kolejowego do portu morskiego w Gdyni (CEF)
 • Poprawa infrastruktury kolejowego dostępu do portu Gdańsk (CEF)
 • Projekt poprawy dostępu kolejowego do Portu Gdańsk (most + dwutorowa linia kolejowa) - Faza II (POIiŚ)
 • Prace na alternatywnym ciągu transportowym Bydgoszcz – Trójmiasto (POIiŚ)
 • Prace na linii kolejowej nr 202 na odcinku Gdynia Chylonia – Słupsk (POIiŚ)
 • Prace na linii kolejowej C-E 65 na odcinku Inowrocław - Bydgoszcz – Tczew w ramach projektu: Udrożnienie podstawowych ciągów wywozowych z Górnego Śląska (środki krajowe)
 • Rewitalizacja linii kolejowej nr 405 odcinek granica województwa – Słupsk – Ustka (RPO)
 • Rewitalizacja linii kolejowej nr 207 odcinek granica województwa – Malbork (RPO)
 • Rewitalizacja linii kolejowej nr 229 odcinek Lębork – Łeba (RPO)
 • Utworzenie transportowego węzła integrującego w Chojnicach (RPO)

Lista rezerwowa:

 • Rewitalizacja linii kolejowych nr 211 odcinek Lipusz – Kościerzyna i nr 212 odcinek Lipusz – Bytów (RPO)
 •  Rewitalizacja odcinka linii kolejowej nr 229 Kartuzy – Sierakowice (RPO)

 

Fot: MIB

 

TAGI

infrastrukturaKrajowy Program KolejowyMinisterstwo Infrastruktury i BudownictwaPKP PLK

INNE Z KATEGORII "aktualnosci"

Klauzula informacyjna dotycząca posiadanych danych osobowych oraz ich przetwarzaniu.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:

 1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Polska Izba Producentów Urządzeń i Usług na Rzecz Kolei z siedzibą w Bydgoszczy, ul. Jana Karola Chodkiewicza 17.
 2. Administrator nie wyznaczył Inspektora Danych Osobowych.
 3. Administrator pozyskuje dane wyłącznie bezpośrednio.
 4. Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą tylko i wyłącznie w celu i zakresie niezbędnym do realizacji kontraktów handlowych. Po zakończeniu ich trwania w innych zgodnych z prawem celach np. w celu zabezpieczenia ewentualnych roszczeń oraz reklamacji.
  a) Pana/Pani dane osobowe będą przekazywane firmom zewnętrznym w celu zabezpieczenia i realizacji kontraktów.
  b) Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
 5. Posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych orz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, do przenoszenia danych, do wniesienia sprzeciwu, do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 6. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do PUODO gdy uzna, że przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 7. Pana/Pani dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.
 8. Zgoda na przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych może zostać przez Pana/Panią wycofana w każdym czasie, poprzez wysłanie maila na adres sekretariat@izbakolei.pl co skutkować będzie usunięciem z bazy Administratora.
 9. Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich nieuprawnionym ujawnieniem.

AKCEPTUJĘ
do góry