Menu
Kolejny etap modernizacji Rail Baltica

Kolejny etap modernizacji Rail Baltica

2017-06-09

PKP Polskie Linie Kolejowe SA ogłosiły przetarg na opracowanie dokumentacji projektowej dla kolejnego odcinka Rail Baltica z Białegostoku do Ełku. Modernizacja pozwoli na skrócenie czasu podróży i zwiększenie przepustowości tego kluczowego dla Polski i państw bałtyckich szlaku kolejowego.

Dokumentacja określi dokładny zakres prac. W ramach inwestycji przewiduje się m.in. budowę drugiego toru oraz kompleksową modernizację stacji i przystanków, która poprawi komfort i bezpieczeństwo pasażerów, w tym osób z ograniczoną sprawnością.

Prędkość maksymalna pociągów osobowych zostanie podniesiona do 160 km/h, a towarowych do 100 km/h. Wymiana urządzeń sterowania ruchem, rozjazdów oraz modernizacja przejazdów kolejowo-drogowych zminimalizuje ryzyko wypadków z udziałem innych uczestników ruchu. Trasa zostanie dostosowana do współpracy z Europejskim System Zarządzania Ruchem Kolejowym – ERTMS/ETCS poziom 2.

Prace projektowe, wraz z uzyskaniem niezbędnych pozwoleń, powinny się zakończyć w 2020 r. Realizacja robót budowalnych zaplanowana jest na lata 2020 – 2023. Po zakończeniu prac czas przejazdu między Białymstokiem a Suwałkami skróci się do ok. 1h 29 min.

Modernizacja odcinka Białystok – Ełk to pierwszy etap projektu „Prace na linii kolejowej E 75 na odcinku Białystok – Suwałki – Trakiszki (granica państwa)”. Wartość całej inwestycji to 2,5 mld zł. Projekt ubiega się o dofinasowanie w ramach trzeciego naboru instrumentu finansowego „Łącząc Europę” (CEF).

 

Fot: MIB

 

TAGI

Ministerstwo Infrastruktury i BudownictwaPKP PLKRail Baltica

INNE Z KATEGORII "aktualnosci"

Klauzula informacyjna dotycząca posiadanych danych osobowych oraz ich przetwarzaniu.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:

 1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Polska Izba Producentów Urządzeń i Usług na Rzecz Kolei z siedzibą w Bydgoszczy, ul. Jana Karola Chodkiewicza 17.
 2. Administrator nie wyznaczył Inspektora Danych Osobowych.
 3. Administrator pozyskuje dane wyłącznie bezpośrednio.
 4. Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą tylko i wyłącznie w celu i zakresie niezbędnym do realizacji kontraktów handlowych. Po zakończeniu ich trwania w innych zgodnych z prawem celach np. w celu zabezpieczenia ewentualnych roszczeń oraz reklamacji.
  a) Pana/Pani dane osobowe będą przekazywane firmom zewnętrznym w celu zabezpieczenia i realizacji kontraktów.
  b) Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
 5. Posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych orz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, do przenoszenia danych, do wniesienia sprzeciwu, do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 6. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do PUODO gdy uzna, że przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 7. Pana/Pani dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.
 8. Zgoda na przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych może zostać przez Pana/Panią wycofana w każdym czasie, poprzez wysłanie maila na adres sekretariat@izbakolei.pl co skutkować będzie usunięciem z bazy Administratora.
 9. Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich nieuprawnionym ujawnieniem.

AKCEPTUJĘ
do góry