Menu
KOLEJĄ BEZPIECZNIE NA FERIE

KOLEJĄ BEZPIECZNIE NA FERIE

2019-01-14


Już dziś upragnione ferie rozpoczną uczniowie trzech województw. W ramach „Kampanii Kolejowe ABC” Urząd Transportu Kolejowego przypomina o podstawowych zasadach bezpiecznej podróży koleją oraz prawidłowym zachowaniu w pobliżu torowisk.
Kujawsko-pomorskie, lubuskie, małopolskie, świętokrzyskie i wielkopolskie – to pierwsze województwa, w których zaczynają się ferie zimowe. Dzieci wypoczywać będą na koloniach, obozach i rodzinnych wczasach, a wielu z nich na miejsce dotrze pociągiem.
– Polacy chętnie wybierają kolej. Czekamy jeszcze na ostateczne dane za 2018 r., ale wszystko wskazuje na to, że będzie on lepszy od rekordowego 2017 i liczba pasażerów kolei będzie znacznie wyższa niż 300 mln - mówi Ignacy Góra, Prezes UTK.
W związku z tym Urząd Transportu Kolejowego przedstawia najważniejsze zasady bezpiecznej podróży koleją oraz prawidłowego zachowania w pobliżu torowisk.
1. Zawsze przechodź przez tory w wyznaczonym miejscu.
2. Przechodząc przez tory, upewnij się, czy z żadnej strony nie nadjeżdża pociąg. W tym czasie nie korzystaj ze słuchawek.
3. Na peronie pamiętaj o zasadach bezpieczeństwa.
4. Czekając na pociąg, nie zbliżaj się do krawędzi peronu.
5. Pamiętaj, by zawsze pilnować swojego bagażu.
6. Zachowaj szczególną ostrożność podczas wsiadania do pociągu i wysiadania z niego.
7. Zabieraj ze sobą tylko niezbędną kwotę pieniędzy, gotówkę trzymaj w różnych miejscach.
8. Pamiętaj o kulturalnym zachowaniu w podczas podróży.
Podczas ferii zimowych Urząd Transportu Kolejowego przeprowadzi wzmożone kontrole pociągów. Inspektorzy UTK sprawdzą elementy związane z bezpieczeństwem, takie jak m.in. oznakowanie pojazdów, świadectwa sprawności technicznej, wyposażenie (młotek, gaśnica), stan techniczny drzwi, działanie monitoringu (jeśli jest zamontowany), kwalifikacje maszynistów. Dużą wagę inspektorzy będą przywiązywali również do elementów związanych z komfortem podróżowania i przestrzeganiem praw pasażerów.
Kampania Kolejowe ABC realizowana przez Urząd Transportu Kolejowego to ogólnopolska kampania informacyjno-edukacyjna z zakresu bezpieczeństwa kolejowego skierowana do dzieci w wieku szkolnym i przedszkolnym oraz ich nauczycieli i wychowawców.

INNE Z KATEGORII "aktualnosci"

Klauzula informacyjna dotycząca posiadanych danych osobowych oraz ich przetwarzaniu.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:

 1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Polska Izba Producentów Urządzeń i Usług na Rzecz Kolei z siedzibą w Bydgoszczy, ul. Jana Karola Chodkiewicza 17.
 2. Administrator nie wyznaczył Inspektora Danych Osobowych.
 3. Administrator pozyskuje dane wyłącznie bezpośrednio.
 4. Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą tylko i wyłącznie w celu i zakresie niezbędnym do realizacji kontraktów handlowych. Po zakończeniu ich trwania w innych zgodnych z prawem celach np. w celu zabezpieczenia ewentualnych roszczeń oraz reklamacji.
  a) Pana/Pani dane osobowe będą przekazywane firmom zewnętrznym w celu zabezpieczenia i realizacji kontraktów.
  b) Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
 5. Posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych orz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, do przenoszenia danych, do wniesienia sprzeciwu, do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 6. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do PUODO gdy uzna, że przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 7. Pana/Pani dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.
 8. Zgoda na przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych może zostać przez Pana/Panią wycofana w każdym czasie, poprzez wysłanie maila na adres sekretariat@izbakolei.pl co skutkować będzie usunięciem z bazy Administratora.
 9. Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich nieuprawnionym ujawnieniem.

AKCEPTUJĘ
do góry