Menu
Jarosław Klasa odwołany z zarządu PKP Cargo

Jarosław Klasa odwołany z zarządu PKP Cargo

2017-08-04

Rada Nadzorcza PKP Cargo odwołała Jarosława Klasę z funkcji członka zarządu PKP Cargo ds. operacyjnych.

Po zmianach w zarządzie zasiadają: prezes zarządu Maciej Libiszewski, członek zarządu ds. finansowych Arkadiusz Olewnik, członek zarządu ds. handlowych Grzegorz Fingas, członek zarządu i przedstawiciel pracowników Zenon Kozendra.

Jarosław Klasa był związany z PKP Cargo od 1985 r. W spółce pełnił funkcje m.in.: dyrektora Biura Teleinformatyki (2010-2014 oraz 2016 r.), zastępcy dyrektora Biura Teleinformatyki (2009 – 2010) oraz naczelnika Wydziału Transmisji Danych (2008-2009). W latach 2014 –2015 był doradcą zarządu PKP Informatyka, w latach 2015 – 2016 zajmował stanowisko dyrektora Departamentu Eksploatacji Systemów w PKP Informatyka. Ukończył studia na Wydziale Mechanicznym Politechniki Koszalińskiej. W 2013 r. zdobył tytuł MBA przy Gdańskiej Fundacji Kształcenia Menedżerów.

TAGI

PKP CARGO

INNE Z KATEGORII "aktualnosci"

Klauzula informacyjna dotycząca posiadanych danych osobowych oraz ich przetwarzaniu.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:

 1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Polska Izba Producentów Urządzeń i Usług na Rzecz Kolei z siedzibą w Bydgoszczy, ul. Jana Karola Chodkiewicza 17.
 2. Administrator nie wyznaczył Inspektora Danych Osobowych.
 3. Administrator pozyskuje dane wyłącznie bezpośrednio.
 4. Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą tylko i wyłącznie w celu i zakresie niezbędnym do realizacji kontraktów handlowych. Po zakończeniu ich trwania w innych zgodnych z prawem celach np. w celu zabezpieczenia ewentualnych roszczeń oraz reklamacji.
  a) Pana/Pani dane osobowe będą przekazywane firmom zewnętrznym w celu zabezpieczenia i realizacji kontraktów.
  b) Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
 5. Posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych orz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, do przenoszenia danych, do wniesienia sprzeciwu, do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 6. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do PUODO gdy uzna, że przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 7. Pana/Pani dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.
 8. Zgoda na przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych może zostać przez Pana/Panią wycofana w każdym czasie, poprzez wysłanie maila na adres sekretariat@izbakolei.pl co skutkować będzie usunięciem z bazy Administratora.
 9. Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich nieuprawnionym ujawnieniem.

AKCEPTUJĘ
do góry