Menu
IV Kongres Infrastruktury Polskiej

IV Kongres Infrastruktury Polskiej

2016-06-23

Szósta już edycja Kongresu Infrastruktury Polskiej obyła się 22 czerwca w Warszawie. W tym roku prelegenci i zaproszeni goście skupili się głównie na ujęciu infrastruktury w nowe ramy perspektywy politycznej oraz perspektywy finansowej Unii Europejskiej.

Kongres otworzyło uroczyste wystąpienie Jerzego Szmita, podsekretarza stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa. W przemówieniu inauguracyjnym wiceminister Szmit wspomniał o szeregu działań, które obecny rząd podjął z myślą usprawnienia procesu inwestycyjnego w budownictwie drogowym i kolejowym. Wśród inicjatyw rządu wymienił na przykład projekty ustaw, które trafiły już do Sejmu i które docelowo umożliwią współfinansowanie inwestycji infrastrukturalnych przez samorządy.

Kongres podzielono na kilka paneli tematycznych, w ramach których obywały się debaty i wystąpienia ekspertów, przedstawicieli świata biznesu i polityki. Debaty dotyczyły między innymi kryteriów oceny ofert (jak ważna w przetargu powinna być cena i czy można w racjonalny sposób zdefiniować pozostałe kryteria), utrzymania dróg krajowych i kolei (rola państwa czy zadanie sektora prywatnego), a także nowoczesnego oświetlenie w miastach, na kolei i w tunelach (skala wyzwań związanych z proekologicznym oświetleniem). Temat kolei pojawił się także w wystąpieniach Tomasza Maciejewskiego z Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei we Wrocławiu („Doświadczenia z zakresu zarządzania samorządową infrastrukturą kolejową”) oraz Dyrektora Biura Energetyki PKP Polskich Linii Kolejowych Radosława Buraka-Romanowskiego („Oświetlenie na kolei – przestrzeń dla innowacji?).

IV Kongres Infrastruktury Polskiej obywał się pod honorowym patronatem Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa.

 

Zdj.: MIB

INNE Z KATEGORII "aktualnosci"

Klauzula informacyjna dotycząca posiadanych danych osobowych oraz ich przetwarzaniu.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:

 1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Polska Izba Producentów Urządzeń i Usług na Rzecz Kolei z siedzibą w Bydgoszczy, ul. Jana Karola Chodkiewicza 17.
 2. Administrator nie wyznaczył Inspektora Danych Osobowych.
 3. Administrator pozyskuje dane wyłącznie bezpośrednio.
 4. Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą tylko i wyłącznie w celu i zakresie niezbędnym do realizacji kontraktów handlowych. Po zakończeniu ich trwania w innych zgodnych z prawem celach np. w celu zabezpieczenia ewentualnych roszczeń oraz reklamacji.
  a) Pana/Pani dane osobowe będą przekazywane firmom zewnętrznym w celu zabezpieczenia i realizacji kontraktów.
  b) Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
 5. Posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych orz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, do przenoszenia danych, do wniesienia sprzeciwu, do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 6. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do PUODO gdy uzna, że przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 7. Pana/Pani dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.
 8. Zgoda na przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych może zostać przez Pana/Panią wycofana w każdym czasie, poprzez wysłanie maila na adres sekretariat@izbakolei.pl co skutkować będzie usunięciem z bazy Administratora.
 9. Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich nieuprawnionym ujawnieniem.

AKCEPTUJĘ
do góry