Menu
Inwestycje PKP Polskich Linii Kolejowych SA w edukację przyszłych kolejarzy

Inwestycje PKP Polskich Linii Kolejowych SA w edukację przyszłych kolejarzy

2017-09-07

Wsparcie finansowe, organizacja praktyk czy doposażenie pracowni dydaktycznych – na to wszystko mogą liczyć uczniowie kierunków  kolejowych. Tylko w ubiegłym roku PLK wypłaciły stypendia w wysokości ponad 1 mln zł.

Zarządca infrastruktury współpracuje z 35 szkołami, ulokowanymi w całej Polsce (m.in. w Łodzi, Olsztynie, Siedlcach i w Warszawie), w zakresie kształcenia na kierunkach:  technik transportu kolejowego, technik dróg i mostów kolejowych, technik automatyk sterowania ruchem kolejowym oraz technik elektroenergetyk transportu szynowego.

Program stypendialny dla najlepszych uczniów szkół ponadgimnazjalnych PLK wprowadziły w czerwcu 2016 r. Co semestr ok. 300 uczniów od drugiej klasy wzwyż otrzymuje stypendium finansowane przez PKP Polskie Linie Kolejowe SA, dodatkowo konto stypendystów ze średnią na poziomie 4.0 zasilane jest bonusem finansowym. Oprócz wypłacanego stypendium PLK zapewnia również możliwość odbycia praktyk zawodowych.

Spółka interesuje się także szkołami, które w mają planach utworzenie klasy o profilu kolejowym. PKP – jako przyszły potencjalny pracodawca – chce dostosować kierunki i efekty kształcenia do obowiązujących wymogów rynku pracy, i tym samym ułatwić młodym kolejarzom start w branży.

Do placówek oświatowych, dzięki środkom PLK, trafił także sprzęt dydaktyczny. W 2016 r. na potrzeby szkolnych pracowni zawodowych zarządca infrastruktury przekazał m.in. pulpit dyżurnego ruchu oraz 25 komputerów, które powędrowały do szkół w Siedlcach (woj. mazowieckie) i Dęblinie (woj. lubelskie). Podobnie pozyskane po modernizacji urządzenia sterowania ruchem kolejowym trafiły do szkolnych pracowni w Małaszewiczach (woj. lubelskie) czy w Tłuszczu (woj. mazowieckie).

PLK skupiają się również na uzupełnianiu tzw. luki pokoleniowej, m.in. na stanowiskach z zespołu inżynierii ruchu – dyżurnego ruchu bądź nastawniczego. Spółka zatrudnia więc pracowników przygotowujących się do zawodu na tzw. zakładkę. Pracownicy, którzy posiadają lub nabywają uprawnienia emerytalne, przekazują wiedzę i doświadczenie młodszym koleżankom i kolegom, stawiającym pierwsze kroki w branży.

EG

 

Fot: PLK

 

TAGI

PKP PLK

INNE Z KATEGORII "aktualnosci"

Klauzula informacyjna dotycząca posiadanych danych osobowych oraz ich przetwarzaniu.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:

 1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Polska Izba Producentów Urządzeń i Usług na Rzecz Kolei z siedzibą w Bydgoszczy, ul. Jana Karola Chodkiewicza 17.
 2. Administrator nie wyznaczył Inspektora Danych Osobowych.
 3. Administrator pozyskuje dane wyłącznie bezpośrednio.
 4. Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą tylko i wyłącznie w celu i zakresie niezbędnym do realizacji kontraktów handlowych. Po zakończeniu ich trwania w innych zgodnych z prawem celach np. w celu zabezpieczenia ewentualnych roszczeń oraz reklamacji.
  a) Pana/Pani dane osobowe będą przekazywane firmom zewnętrznym w celu zabezpieczenia i realizacji kontraktów.
  b) Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
 5. Posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych orz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, do przenoszenia danych, do wniesienia sprzeciwu, do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 6. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do PUODO gdy uzna, że przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 7. Pana/Pani dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.
 8. Zgoda na przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych może zostać przez Pana/Panią wycofana w każdym czasie, poprzez wysłanie maila na adres sekretariat@izbakolei.pl co skutkować będzie usunięciem z bazy Administratora.
 9. Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich nieuprawnionym ujawnieniem.

AKCEPTUJĘ
do góry