Menu
Inwestycje na przejściu granicznym Medyka - Mościska II

Inwestycje na przejściu granicznym Medyka - Mościska II

2016-07-20

PKP Polskie Linie Kolejowe ogłosiły przetarg na zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych na stacji Medyka. Inwestycja jest częścią większego projektu, związanego z pracami na przejściu granicznym Medyka – Mościska II, które docelowo mają zapewnić zwiększenie dostępności, skrócenie czasu obsługi przesyłek i poprawę konkurencyjności transportu kolejowego na wschód (korytarz transportowy Niemcy – Polska – Ukraina).

Przejście graniczne Medyka – Mościska jest pierwszym pod względem wielkości pracy przewozowej na granicy polsko-ukraińskiej. W ramach inwestycji wymienionych zostanie między innymi dwanaście kilometrów torów oraz urządzenia srk w rejonie stacji Medyka. Szybszy i sprawniejszą obsługę przejścia granicznego zapewnią wydłużone tory, nowe rozjazdy, przebudowana sieć trakcyjna oraz odnowione obiekty inżynieryjne (mosty, wiadukty i przepusty). Na modernizację przejścia granicznego PKP Polskie Linie Kolejowe przeznaczą 64 mln złotych. Planowane zakończeni prac przewidziano na grudzień 2019 roku, wtedy też pociągi towarowe będą mogły przejeżdżać na tym odcinku z dwukrotnie większą prędkością niż obecnie (do 40 km/h).

Modernizacja stacji Medyka nie jest jedyną inwestycją związaną z usprawnieniem przewozów towarowych za wschodnią granicę. W latach 2022–2023 PKP PLK planują szereg prac na terenie województwa podkarpackiego, m.in. remont siedmiu dojazdowych odcinków linii kolejowych do terminali przeładunkowych oraz modernizacje stacji w Żurawicach, Krównikach i Chałupkach Medyckich. PLK zamierza także wymienić rozjazdy w obrębie stacji Żurawica, przebudować tory szlakowe i główne oraz wyremontować trzynaście obiektów inżynieryjnych. Środki na realizację inwestycji będą pochodziły z budżetu państwa. W wyniku przeprowadzonych prac zwiększy się konkurencyjność kolejowych przewozów towarowych w stosunku do transportu drogowego.

 

Fot. PKP PLK

TAGI

infrastrukturaPKP PLK

INNE Z KATEGORII "aktualnosci"

Klauzula informacyjna dotycząca posiadanych danych osobowych oraz ich przetwarzaniu.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:

 1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Polska Izba Producentów Urządzeń i Usług na Rzecz Kolei z siedzibą w Bydgoszczy, ul. Jana Karola Chodkiewicza 17.
 2. Administrator nie wyznaczył Inspektora Danych Osobowych.
 3. Administrator pozyskuje dane wyłącznie bezpośrednio.
 4. Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą tylko i wyłącznie w celu i zakresie niezbędnym do realizacji kontraktów handlowych. Po zakończeniu ich trwania w innych zgodnych z prawem celach np. w celu zabezpieczenia ewentualnych roszczeń oraz reklamacji.
  a) Pana/Pani dane osobowe będą przekazywane firmom zewnętrznym w celu zabezpieczenia i realizacji kontraktów.
  b) Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
 5. Posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych orz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, do przenoszenia danych, do wniesienia sprzeciwu, do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 6. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do PUODO gdy uzna, że przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 7. Pana/Pani dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.
 8. Zgoda na przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych może zostać przez Pana/Panią wycofana w każdym czasie, poprzez wysłanie maila na adres sekretariat@izbakolei.pl co skutkować będzie usunięciem z bazy Administratora.
 9. Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich nieuprawnionym ujawnieniem.

AKCEPTUJĘ
do góry