Menu
Inwestycje na kolei. Plany inwestycyjne PKP PLK

Inwestycje na kolei. Plany inwestycyjne PKP PLK

2017-02-24

Znacząca poprawa ruchu kolejowego w aglomeracjach, podniesienie standardu podróży na trasach regionalnych oraz polepszenie warunków dla przewozu towarów – to cele PKP PLK nie tylko na 2017 r. Nowe inwestycje pozwolą na lepsze podróże i transport towarów – zwiększą prędkości i przepustowość ważnych szlaków kolejowych.

Podczas wspólnej konferencji prasowej wiceministra infrastruktury i budownictwa Andrzeja Bittela i prezesa PKP Polskich Linii Kolejowych Ireneusza Merchela przedstawiono plany dotyczące inwestycji w infrastrukturę kolejową na rok 2017 i podstawowe cele na kolejne lata. MIB stawia na zintegrowane połączenia kolejowe i przywrócenie kolei należnego miejsca w systemie komunikacyjnym kraju.

– Celem polityki rządu jest zwiększenie mobilności i komfortu przemieszczania się Polaków. Chcemy sprawić, by wszyscy obywatele mieli możliwość podróżować szybciej, sprawniej i wygodniej. Wielomiliardowe inwestycje w infrastrukturę przeznaczamy na modernizację linii kolejowych i tworzenie spójnej sieci połączeń. Wpłynie to m.in. na poprawę transportu towarowego. Ważnym zadaniem jest także wyrównanie i zwiększenie dostępności do infrastruktury kolejowej w poszczególnych regionach – powiedział Andrzej Bittel, podsekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa.

Prezes Ireneusz Merchel zapewnia, że spółka PKP Polskie Linie Kolejowe SA wchodzi w 2017 r. zmieniona i gotowa do sprawniejszej realizacji wielomiliardowych inwestycji.

– Zmiany przeprowadzone w zeszłym roku w Polskich Liniach Kolejowych, m.in. w postepowaniach przetargowych i przygotowaniu inwestycji, stały dialog z wykonawcami w ramach Forum Inwestycyjnego i Rady Ekspertów, to tylko niektóre działania dla usprawnienia procesu inwestycyjnego. Robimy wszystko, żeby pasażer, każdy z nas, mógł jechać wygodnie i bezpiecznie na drugi koniec Polski lub codziennie, szybko, sprawnie do pracy i szkoły. Chcemy, żeby więcej ładunków przewożono koleją, dlatego szykujemy trasy m.in. od Śląska po bałtyckie porty, by pociągi towarowe jeździły krócej i częściej – powiedział Ireneusz Merchel, prezes PKP Polskich Linii Kolejowych SA.

Mijający rok był czasem przeglądu projektów i uruchamiania przetargów. Dzięki usprawnieniu procesu inwestycyjnego, a także modernizacji 510 km torów, budowie 549 rozjazdów, 65 wiaduktów, 27 przejść pod torami, 109 peronów, 200 przejazdów kolejowo-drogowych, PKP Polskie Linie Kolejowe SA zrealizowały plan założony na 2016 r. Spółka wydała na ten cel 4,1 mld zł.

Rok 2017 to rok rozstrzygnięć przetargów, podpisywania umów oraz wyboru wykonawców. Zmiany w procedurach i analiza projektów inwestycyjnych pozwoliły na sprawne ogłaszanie i rozstrzyganie przetargów oraz podpisywanie umów. Wykorzystywane są oszczędności z przetargów. PLK planuje na 2017 r. nakłady w wysokości 5,5 mld zł.

Już w pierwszym półroczu 2017 r. są planowane kolejne na projekty dla:

Aglomeracji

 • WARSZAWA: Linia obwodowa Warszawa Zachodnia/ Gołąbki – Warszawa Gdańska – podpisania umowa 17.02.2017 r.
 • KRAKÓW: Kraków Główny Towarowy – Rudzice, linia kolejowa E30
 • WARSZAWA: Warszawa Włochy – Grodzisk Mazowiecki, linia nr 447

Ruchu regionalnego

 • Ostrołęka – Łapy; Siedlce – Czeremcha; Czeremcha Białystok (tzw. linie objazdowe) – podpisana umowa 27.01.2017 r.
 • Lublin – Stalowa Wola Rozwadów, linia nr 68, 565
 • Otwock – Lublin, linia nr 7 

Przewozów towarowych

 • RYBNICKI OKRĘG PRZEMYSŁOWY: Chybie – Żory – Rybnik – Nędza – podpisana umowa 20.01.2017 r.
 • RAIL BALTICA: Sadowne – Czyżew, linia E75
 • Węglówka. Prace na linii kolejowej C-E 65 na odcinku Zduńska Wola Karsznice – Bydgoszcz – Tczew (odc. Nowa Wieś Wielka – Tczew linia 131)

Sprawna realizacja zadań Krajowego Programu Kolejowego z obecnej perspektywy budżetowej Unii Europejskiej to nie jedyne działania, na których skupia się Zarząd PKP Polskich Linii Kolejowych SA. Z myślą o przyszłej unijnej perspektywie budżetowej przygotowywane jest także kilkanaście studiów wykonalności, które będą gotowe pod koniec obecnego okresu programowania.

 

Fot: MIB

 

TAGI

Ministerstwo Infrastruktury i BudownictwaPKP PLK

INNE Z KATEGORII "aktualnosci"

Klauzula informacyjna dotycząca posiadanych danych osobowych oraz ich przetwarzaniu.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:

 1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Polska Izba Producentów Urządzeń i Usług na Rzecz Kolei z siedzibą w Bydgoszczy, ul. Jana Karola Chodkiewicza 17.
 2. Administrator nie wyznaczył Inspektora Danych Osobowych.
 3. Administrator pozyskuje dane wyłącznie bezpośrednio.
 4. Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą tylko i wyłącznie w celu i zakresie niezbędnym do realizacji kontraktów handlowych. Po zakończeniu ich trwania w innych zgodnych z prawem celach np. w celu zabezpieczenia ewentualnych roszczeń oraz reklamacji.
  a) Pana/Pani dane osobowe będą przekazywane firmom zewnętrznym w celu zabezpieczenia i realizacji kontraktów.
  b) Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
 5. Posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych orz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, do przenoszenia danych, do wniesienia sprzeciwu, do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 6. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do PUODO gdy uzna, że przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 7. Pana/Pani dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.
 8. Zgoda na przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych może zostać przez Pana/Panią wycofana w każdym czasie, poprzez wysłanie maila na adres sekretariat@izbakolei.pl co skutkować będzie usunięciem z bazy Administratora.
 9. Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich nieuprawnionym ujawnieniem.

AKCEPTUJĘ
do góry