Menu
Inwestycje dworcowe: Smolec, Pruszcz Gdański, Prabuty, Susz

Inwestycje dworcowe: Smolec, Pruszcz Gdański, Prabuty, Susz

2017-04-07

W tym roku PKP SA planują szereg inwestycji dworcowych. Aby nowe obiekty były jak najbardziej funkcjonalne i dostosowane do potrzeb lokalnych społeczności spółka organizuje specjalne warsztaty kreatywne. Ostatnio spotkania grup roboczych odbyły się w Smolcu (30 marca) i Pruszczu Gdańskim (3 kwietnia). Zaplanowano już także warsztaty w Prabutach (10 kwietnia) i Suszu (12 kwietnia).

Smolec: komfort, bezpieczeństwo i mobilność

W zorganizowanym przez PKP SA spotkaniu reprezentowane były różne środowiska i grupy interesariuszy zaangażowane w życie i rozwój Smolca, w tym m.in. radni, społecznicy, przedsiębiorcy oraz przedstawiciele organizacji pozarządowych. Na warsztatach pojawiło się w sumie blisko 30 osób. Każdy z uczestników miał szansę przedstawić swoje oczekiwania względem dworca po przebudowie.

Uczestnicy spotkania wyrazili nadzieję na to, że dworzec po modernizacji poprawi komfort i bezpieczeństwo korzystających z niego podróżnych. Wskazywano m.in. na konieczność dostosowania obiektu do potrzeb seniorów i osób o ograniczonych możliwościach poruszania się. Mieszkańcy zasugerowali także, aby w budynku pojawił się posterunek policji, placówka banku i niewielki sklepik, w którym będzie można kupić np. świeże pieczywo.

Jedną z kwestii podnoszonych przez uczestników warsztatów była również poprawa mobilności w obrębie dworca poprzez połączenie z transportem autobusowym (stanowiska dla busów), rowerowym (zadaszony parking z infrastrukturą serwisową) i samochodowym (miejsca postojowe w formule park&ride oraz kiss&ride). Mieszkańcy oczekują zapewnienia dobrej informacji dla podróżnych w budynku dworca. Proponują także, aby w obiekcie zapewnić miejsce dla animacji i działań organizowanych przez lokalne organizacje pozarządowe.

– Uczestnicy w dużej mierze byli zgodni co do głównych, zgłaszanych postulatów. Jednak każda z grup roboczych przedstawiła także własne propozycje, które dają szansę na opracowanie ciekawej oraz efektywnej społecznie i ekonomicznie funkcjonalności dworca. Dzięki połączeniu funkcji obsługi podróżnych z ciekawie zaprojektowaną przestrzenią publiczną i odrestaurowanym dworcem możemy wpłynąć na ożywienie budynku, jako „bramy miejscowości” i tej części intensywnie rozwijającej się gminy Kąty Wrocławskie – mówi Artur Fojud, audytor ds. dostępności PKP SA, koordynujący warsztaty. – Dzięki temu, że ze zmodernizowanego dworca przez znaczną część doby korzystać będą zarówno podróżni, jak i mieszkańcy, poprawi się także bezpieczeństwo przez tak zwany dozór społeczny – dodaje.

Pruszcz Gdański: węzeł przesiadkowy

W spotkaniu uczestniczyło około 30 osób, w tym m.in. przedstawiciele samorządu, organizacji pozarządowych, przedsiębiorcy i Rada Seniorów. Każdy z obecnych miał szansę przedstawić i przedyskutować wraz z innymi uczestnikami swoje oczekiwania względem planowanej inwestycji.

Uczestnicy warsztatów zostali zapoznani z zakresem planowanego przez PKP SA, w tym możliwymi wariantami realizacji. Następnie wzięli udział z badaniu preferencji i wstępnej dyskusji z przedstawicielami PKP S.A. Podczas warsztatów uczestnicy zostali podzieleni na mniejsze grupy, w których dyskutowali o najważniejszych z ich punktu widzenia funkcjonalnościach dla dworca i otaczającej go przestrzeni publicznej.

– Główne postulaty zgłaszane podczas spotkania dotyczyły wzmocnienia funkcji przesiadkowej dworca i jego przyległych terenów. Uczestnicy warsztatów chcieliby również, aby w budynku dworca zapewniona została czytelna informacja głosowa i wizualna. Równie ważna jest dla nich kwestia bezpieczeństwa, które powinien zapewnić monitoring – mówi Paweł Wróblewski, moderator spotkania za strony PKP SA. – Tematy te będą przedmiotem kolejnych analiz i prac przedprojektowych.

Pozostałe tematy poruszane podczas spotkania to m.in. kwestia budowy parkingów samochodowych i rowerowych po obu stronach torów kolejowych, utworzenia pętli dla komunikacji autobusowej oraz zagospodarowania dworca wewnątrz. Mieszkańcy chcieliby, aby w budynku pojawiły się toalety, punkt z prasą, a także poczta lub paczkomat.

Planowane warsztaty: Prabuty i Susz

Jeszcze w tym miesiącu PKP SA planują organizację warsztatów kreatywnych w Prabutach (10 kwietnia, godz. 16, Dom Kultury w Prabutach, ul. Łąkowa 24) oraz Suszu (12 kwietnia, godz. 16, sala nr 1 w Urzędzie Miasta w Suszu, ul. J. Wybickiego 6).

TAGI

nowe dworcePKP SA

INNE Z KATEGORII "aktualnosci"

Klauzula informacyjna dotycząca posiadanych danych osobowych oraz ich przetwarzaniu.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:

 1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Polska Izba Producentów Urządzeń i Usług na Rzecz Kolei z siedzibą w Bydgoszczy, ul. Jana Karola Chodkiewicza 17.
 2. Administrator nie wyznaczył Inspektora Danych Osobowych.
 3. Administrator pozyskuje dane wyłącznie bezpośrednio.
 4. Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą tylko i wyłącznie w celu i zakresie niezbędnym do realizacji kontraktów handlowych. Po zakończeniu ich trwania w innych zgodnych z prawem celach np. w celu zabezpieczenia ewentualnych roszczeń oraz reklamacji.
  a) Pana/Pani dane osobowe będą przekazywane firmom zewnętrznym w celu zabezpieczenia i realizacji kontraktów.
  b) Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
 5. Posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych orz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, do przenoszenia danych, do wniesienia sprzeciwu, do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 6. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do PUODO gdy uzna, że przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 7. Pana/Pani dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.
 8. Zgoda na przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych może zostać przez Pana/Panią wycofana w każdym czasie, poprzez wysłanie maila na adres sekretariat@izbakolei.pl co skutkować będzie usunięciem z bazy Administratora.
 9. Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich nieuprawnionym ujawnieniem.

AKCEPTUJĘ
do góry