Menu
III polsko-niemiecki szczyt kolejowy w Poczdamie

III polsko-niemiecki szczyt kolejowy w Poczdamie

2018-06-17

11 czerwca 2018 r. podsekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury Andrzej Bittel uczestniczył w III polsko-niemieckim szczycie kolejowym w Poczdamie.

Obrady dotyczyły poprawienia połączeń kolejowych. Władze niemieckich krajów związkowych Brandenburgii i Berlina podpisały z niemiecką koleją Deutsche Bahn (DB) i federalnym ministerstwem transportu list intencyjny gwarantujący finansowanie drugiego toru na trasie Berlin – Szczecin. Obecnie tylko część trasy z Berlina do Szczecina jest dwutorowa, co znacznie wydłuża czas podroży. Wąskim gardłem jest odcinek z Angermünde do polskiej granicy. Strony zapowiedziały również reaktywację regularnego połączenia Berlina z Wrocławiem.

Jednym z tematów rozmów była budowa nowego mostu kolejowego Kietz – Kostrzyn. W opinii strony niemieckiej jego budowa jest koniecznością, gdyż ze względu na zły stan obecnej konstrukcji, pociągi na trasie Kostrzyn – Berlin zmuszone są ograniczać prędkość do 30 km na godzinę.  

Strona polska po raz kolejny bardzo wyraźnie wskazała na konieczność szybkiej elektryfikacji prądem 3kVDC odcinka od granicy państwa do stacji Görlitz, co jest warunkiem utrzymania i rozwoju atrakcyjnej oferty dla pasażerów.

Uzgodniono, że na kolejnym polsko-niemieckim szczycie kolejowym zostaną poruszone także tematy dotyczące kolejowych przewozów towarowych.

 

INNE Z KATEGORII "aktualnosci"

Klauzula informacyjna dotycząca posiadanych danych osobowych oraz ich przetwarzaniu.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:

 1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Polska Izba Producentów Urządzeń i Usług na Rzecz Kolei z siedzibą w Bydgoszczy, ul. Jana Karola Chodkiewicza 17.
 2. Administrator nie wyznaczył Inspektora Danych Osobowych.
 3. Administrator pozyskuje dane wyłącznie bezpośrednio.
 4. Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą tylko i wyłącznie w celu i zakresie niezbędnym do realizacji kontraktów handlowych. Po zakończeniu ich trwania w innych zgodnych z prawem celach np. w celu zabezpieczenia ewentualnych roszczeń oraz reklamacji.
  a) Pana/Pani dane osobowe będą przekazywane firmom zewnętrznym w celu zabezpieczenia i realizacji kontraktów.
  b) Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
 5. Posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych orz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, do przenoszenia danych, do wniesienia sprzeciwu, do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 6. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do PUODO gdy uzna, że przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 7. Pana/Pani dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.
 8. Zgoda na przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych może zostać przez Pana/Panią wycofana w każdym czasie, poprzez wysłanie maila na adres sekretariat@izbakolei.pl co skutkować będzie usunięciem z bazy Administratora.
 9. Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich nieuprawnionym ujawnieniem.

AKCEPTUJĘ
do góry