Menu
Forum Wizja Rozwoju

Forum Wizja Rozwoju

2018-06-25

Dzisiaj w Pomorskim Parku Naukowo-Technologicznym w Gdyni oraz Hali Gdynia Arena rozpoczęło się dwudniowe Forum Wizja Rozwoju (25–26 czerwca). W wydarzeniu bierze udział Raport Kolejowy i nasz wydawca – Polska Izba Producentów Urządzeń i Usług na Rzecz Kolei.

Patronat honorowy nad wydarzeniem objął Prezes Rady Ministrów. Partnerami Forum są Ministerstwo Finansów, Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju, Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii oraz Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. A wśród zaproszonych gości znalazły się takie nazwiska, jak np.: premier Mateusz Morawiecki, minister Jadwiga Emilewicz, minister Elżbieta Rafalska oraz minister Jerzy Kwieciński.

Forum Wizja Rozwoju jest największym wydarzeniem gospodarczym w północnej Polsce. Koncentruje się na aktualnych i najważniejszych wyzwaniach stojących przed polską gospodarką. Pierwszego dnia Forum zaplanowano m.in. panele tematyczne dotyczące zarządzania i pozyskiwania energii z ekologicznych źródeł, energetyki w aspekcie problematyki smogu, innowacyjnego szkolnictwa zawodowego, programów Dostępność Plus i Mieszkanie Plus, przedsiębiorczości, start-upów, e-gospodarki, a także kierunków rozwoju, narzędzi i inwestycji w branży transportowo-logistycznej (TSL).

Panel Inwstycje w TSL
Uczestnicy: Andrzej Szarata, Przemysław Wilczyński, Krzysztof Zgorzelski, Pawła Radziszewski, Anatol Kupryciuk, Marek Stępa
Moderuje: Rafał Polaczek

Inwestycje w TSL

Istotnym czynnikiem w osiągnięciu wysokiego poziomu efektywności w branży TSL są wdrażane inwestycje. Projekty inwestycyjne dotyczą zarówno infrastruktury technicznej transportu, jak i podniesienia innowacyjności przedsiębiorstw, a w związku z tym – wprowadzenia różnych rozwiązań pozwalających jeszcze bardziej usprawnić ich pracę.

Do udziału w panelu Inwestycje w TSL zaproszono Dziekana Wydziału Inżynierii Lądowej Politechniki Krakowskiej Andrzeja Szaratę, Prodziekana Wydziału Nawigacyjnego Akademii Morskiej w Gdyni Przemysława Wilczyńskiego, Prezesa Zarządu Przewozów Regionalnych Krzysztofa Zgorzelskiego, Dyrektor Techniczny Hyper Poland Pawła Radziszewskiego, Prezesa Zarządu LOTOS Kolej Anatola Kupryciuka oraz Wiceprezydenta Gdyni Marka Stępę. Panel moderował Rafał Polaczek, redaktor naczelny portalu NaKolei.pl.

– Kolej nie poszła za pasażerem. Jest pasywna. Zlikwidowano 6,5 tys. km torów, dlatego dominuje transport drogowy – zauważył Prezes POLREGIO Krzysztof Zgorzelski. – Jeżeli inwestujemy, inwestujemy kosztem towarów i pasażerów. Często ruch pasażerski zostaje zatrzymany. POLREGIO chce współpracować z innymi przewoźnikami, chcemy zintegrować ofertę. Rozmawiamy z przewoźnikami autobusowymi, tak, aby pasażer był obsługiwany kompleksowo.

Panel Infrastruktura kolejowa
Prelegenci: Tomasz Buczyński, Józef Michalik, Krzysztof Żółtowski, Radosław Pacewicz.
Moderator: Maciej Wośko

Infrastruktura kolejowa

Istotnym zagadnieniem była infrastruktura kolejowa, o której rozmawiali Dyrektor Departamentu Kolejnictwa Ministerstwa Infrastruktury Tomasz Buczyński, Wiceprezes Zarządu NEWAG Józef Michalik, Kierownik Katedry Transportu Szynowego i Mostów Politechniki Gdańskiej Krzysztof Żółtowski, Wiceprezes Urzędu Transportu Kolejowego Radosław Pacewicz oraz Dyrektor Regionu Północnego Polskich Linii Kolejowych – Centrum Realizacji Inwestycji Andrzej Osipów.

Podczas dyskusji zauważono, że przewozy kolejowe w Polsce ulegają ciągłym fluktuacjom – raz mają tendencję wzrostową, raz spadkową. Od 2014 r. wzrost obserwujemy w przewozach pasażerskich, przewozy towarowe natomiast uległy intensyfikacji dopiero w 2017 r. W najbliższych latach nastąpi dalszy wzrost przewozów towarów koleją. Dlatego należy realizować nowe inwestycje i modernizować istniejąca infrastrukturę. Istotne jest właściwe podejście władz, którzy swoją polityką transportową ustalają konkretne priorytety i kolejność działań.

Głównym celem Forum jest wymiana doświadczeń biznesowych, poszukiwanie wspólnych projektów gospodarczych oraz inicjowanie pozytywnych zmiany w różnych sektorach polskiej gospodarki.

INNE Z KATEGORII "aktualnosci"

Klauzula informacyjna dotycząca posiadanych danych osobowych oraz ich przetwarzaniu.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:

 1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Polska Izba Producentów Urządzeń i Usług na Rzecz Kolei z siedzibą w Bydgoszczy, ul. Jana Karola Chodkiewicza 17.
 2. Administrator nie wyznaczył Inspektora Danych Osobowych.
 3. Administrator pozyskuje dane wyłącznie bezpośrednio.
 4. Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą tylko i wyłącznie w celu i zakresie niezbędnym do realizacji kontraktów handlowych. Po zakończeniu ich trwania w innych zgodnych z prawem celach np. w celu zabezpieczenia ewentualnych roszczeń oraz reklamacji.
  a) Pana/Pani dane osobowe będą przekazywane firmom zewnętrznym w celu zabezpieczenia i realizacji kontraktów.
  b) Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
 5. Posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych orz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, do przenoszenia danych, do wniesienia sprzeciwu, do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 6. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do PUODO gdy uzna, że przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 7. Pana/Pani dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.
 8. Zgoda na przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych może zostać przez Pana/Panią wycofana w każdym czasie, poprzez wysłanie maila na adres sekretariat@izbakolei.pl co skutkować będzie usunięciem z bazy Administratora.
 9. Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich nieuprawnionym ujawnieniem.

AKCEPTUJĘ
do góry