Menu
Efekty realizacji POIiŚ 2007-2013

Efekty realizacji POIiŚ 2007-2013

2018-07-04

Podczas konferencji zorganizowanej przez Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju p.o. Dyrektora CUPT Przemysław Gorgol opowiedział o tym, w jaki sposób środki unijne z poprzedniej perspektywy finansowej zostały wykorzystane na rzecz rozwoju nowoczesnego transportu w Polsce.

25 czerwca 2018 r. podczas spotkania zorganizowanego przez Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju zaprezentowane zostały rezultaty wykorzystania środków unijnych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007–2013 w sektorach środowiska, transportu, energii, szkolnictwa wyższego, zdrowia i kultury. Spotkanie otworzył Witold Słowik, wiceminister inwestycji i rozwoju, a o efektach wsparcia UE dla konkretnych sektorów opowiedzieli:

 • Sektor środowiska – Joanna Książek-Wieder, dyrektor Departamentu Funduszy Ekologicznych w Ministerstwie Środowiska,
 • Sektor transportu – Przemysław Gorgol, p.o. dyrektora Centrum Unijnych Projektów Transportowych,
 • Sektor energetyki – Marcin Janiak, zastępca Dyrektora Departamentu Funduszy Europejskich, Ministerstwo Energii,
 • Sektor szkolnictwa wyższego – Piotr Pryciński, Zastępca Dyrektora Działu Zarządzania Programami w Narodowym Centrum Badań i Rozwoju,
 • Sektor zdrowia – Jarosław Kieszek, p.o. Zastępcy Dyrektora w Departamencie Funduszy Europejskich i e-Zdrowia w Ministerstwie Zdrowia,
 • Sektor kultury – Karolina Tylus-Sowa, Zastępca Dyrektora Departamentu Funduszy i Spraw Europejskich, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Podsumowując wykorzystanie środków z POIiŚ 2007–2013 w sektorze transportu, Przemysław Gorgol podkreślił, że dzięki unijnemu dofinansowaniu zbudowano m.in. 454 km autostrad i 961 km dróg ekspresowych oraz 583 km linii kolejowych – znaczącemu skróceniu uległ czas podróży samochodem i koleją, a sama podróż stała się bardziej komfortowa. Efekt realizacji inwestycji w poprzedniej perspektywie UE to także 8 przebudowanych lotnisk, dłuższe o 15 proc. trasy tramwajowe i o 30 proc, trolejbusowe.

Łączna wartość wsparcia z POIiŚ 2007–2013 dla transportu wyniosła prawie 20 mld euro.

 

INNE Z KATEGORII "aktualnosci"

Klauzula informacyjna dotycząca posiadanych danych osobowych oraz ich przetwarzaniu.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:

 1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Polska Izba Producentów Urządzeń i Usług na Rzecz Kolei z siedzibą w Bydgoszczy, ul. Jana Karola Chodkiewicza 17.
 2. Administrator nie wyznaczył Inspektora Danych Osobowych.
 3. Administrator pozyskuje dane wyłącznie bezpośrednio.
 4. Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą tylko i wyłącznie w celu i zakresie niezbędnym do realizacji kontraktów handlowych. Po zakończeniu ich trwania w innych zgodnych z prawem celach np. w celu zabezpieczenia ewentualnych roszczeń oraz reklamacji.
  a) Pana/Pani dane osobowe będą przekazywane firmom zewnętrznym w celu zabezpieczenia i realizacji kontraktów.
  b) Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
 5. Posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych orz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, do przenoszenia danych, do wniesienia sprzeciwu, do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 6. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do PUODO gdy uzna, że przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 7. Pana/Pani dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.
 8. Zgoda na przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych może zostać przez Pana/Panią wycofana w każdym czasie, poprzez wysłanie maila na adres sekretariat@izbakolei.pl co skutkować będzie usunięciem z bazy Administratora.
 9. Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich nieuprawnionym ujawnieniem.

AKCEPTUJĘ
do góry