Menu
Dzień MASZYNISTY

Dzień MASZYNISTY

2019-09-13

Corocznie 16 września swoje święto obchodzi grupa zawodowa maszynistów kolejowych. W najbliższy poniedziałek w siedzibie  Związku Zawodowego Maszynistów Kolejowych w Polsce, przy ulicy Wojciechowskiego 7, odbędzie się specjalne posiedzenie Rady Krajowej związku z udziałem ministrów i prezesów przewoźników, na którym m.in. uroczyście odsłonięta zostanie ekspozycja kolejowa. Zainteresowanych rozmową z przedstawicielami środowiska maszynistów dziennikarzy i redakcje serdecznie zapraszamy na godzinę 13.00.

Dla spopularyzowania trudnej i odpowiedzialnej profesji Związek Zawodowy Maszynistów Kolejowych w Polsce, Ministerstwo Infrastruktury, Urząd Transportu Kolejowego oraz największe spółki kolejowe ogłosiły wspólnie rok 2019 Rokiem Maszynisty.

Według danych Urzędu Transportu Kolejowego, na koniec II kwartału 2019 r. ponad 18 tys. osób posiadało uprawnienia do prowadzenia pojazdu kolejowego (maszyniści i prowadzący pociągi lub pojazdy kolejowe). Ponad 16,7 tys. stanowili zatrudnieni na stanowisku maszynisty posiadającego licencję maszynisty oraz ważne badania na świadectwo maszynisty. Według danych przedsiębiorstw kolejowych, aby w pełni wypełnić zapotrzebowanie, na rynku powinno być zatrudnionych ok. 17,8 tys. maszynistów. Wynika z tego, że obecnie na rynku brakuje około         1 tysiąca maszynistów. Ponadto prawie 3 tys. osób zajmujących się prowadzeniem pojazdu kolejowego ma co najmniej 60 lat, co stanowi 16,5 proc. wszystkich uprawnionych do prowadzenia pojazdów kolejowych.

W Polsce po raz pierwszy święto zorganizowano w 1996 roku, w Czerwieńsku. Tegoroczne centralne uroczystości Dnia Maszynisty obchodzący jubileusz 100-lecia Związek Zawodowy Maszynistów Kolejowych w Polsce (ZZM) zorganizuje 21 października w Warszawie.

Inicjatorem Europejskiego Dnia Maszynisty Kolejowego był powstały w 1988 roku międzynarodowy związek ALE (niem. Autonome Lokomotivführergewerkschaften Europa). Należą do niego organizacje związkowe maszynistów z kilkunastu krajów - ZZM od 1991 roku.

TAGI

PKP SA

INNE Z KATEGORII "aktualnosci"

Klauzula informacyjna dotycząca posiadanych danych osobowych oraz ich przetwarzaniu.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:

 1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Polska Izba Producentów Urządzeń i Usług na Rzecz Kolei z siedzibą w Bydgoszczy, ul. Jana Karola Chodkiewicza 17.
 2. Administrator nie wyznaczył Inspektora Danych Osobowych.
 3. Administrator pozyskuje dane wyłącznie bezpośrednio.
 4. Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą tylko i wyłącznie w celu i zakresie niezbędnym do realizacji kontraktów handlowych. Po zakończeniu ich trwania w innych zgodnych z prawem celach np. w celu zabezpieczenia ewentualnych roszczeń oraz reklamacji.
  a) Pana/Pani dane osobowe będą przekazywane firmom zewnętrznym w celu zabezpieczenia i realizacji kontraktów.
  b) Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
 5. Posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych orz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, do przenoszenia danych, do wniesienia sprzeciwu, do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 6. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do PUODO gdy uzna, że przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 7. Pana/Pani dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.
 8. Zgoda na przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych może zostać przez Pana/Panią wycofana w każdym czasie, poprzez wysłanie maila na adres sekretariat@izbakolei.pl co skutkować będzie usunięciem z bazy Administratora.
 9. Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich nieuprawnionym ujawnieniem.

AKCEPTUJĘ
do góry