Menu
Dyrektor Instytutu Kolejnictwa dołączył do składu Zarządu IRRB (International Railway Research Board)

Dyrektor Instytutu Kolejnictwa dołączył do składu Zarządu IRRB (International Railway Research Board)

2016-12-14

Podczas posiedzenia Zgromadzenia Ogólnego UIC, które miało miejsce 1 grudnia br. w Petersburgu, Dyrektor Instytutu Kolejnictwa Andrzej Żurkowski zastał wybrany do składu Zarządu IRRB (International Railway Research Board).

W wyniku głosowania Zgromadzenia Ogólnego UIC Przewodniczącym IRRB pozostał prof. Borys Lapidus (RZD), natomiast Wiceprzewodniczącymi zostali wybrani: Vicky Brown (ACRI), Guven Kandemir (TCDD), Marc Robinson (Newcastle University), Jaroslaw Blazek (CD) oraz Andrzej Żurkowski (Instytut Kolejnictwa)

Dyrektorowi Żurkowskiemu powierzono zadanie z tzw. Obszaru 1 – „Aktualizacja programu globalnej wizji rozwoju kolei (Update of the Global Vision for Railway Development)”.

IRRB stanowi międzynarodową Radę powołaną przez UIC w celu koordynacji działań na rzecz skutecznego wdrażania innowacji technicznych, technologicznych i organizacyjnych w transporcie kolejowym. Działania Rady w tej dziedzinie wspierają rozwój krajowego i regionalnego transportu kolejowego, podnosząc go do rangi globalnej.

IRRB swoją działalnością przyczynia się do rozwoju i wspierania środowiska naukowego poprzez pomoc w kreowaniu międzynarodowych projektów badawczych. Szczególną uwagę zwraca się na koordynację podejmowanych badań naukowych, rozwój poszczególnych ośrodków przy zachowaniu praw własności intelektualnej zainteresowanych partnerów.

IRRB jest także platformą wymiany wyników badań dotyczących transportu kolejowego prowadzonych w różnych krajach. Rada podejmuje starania w celu jak najlepszego wykorzystania globalnego potencjału badawczo-innowacyjnego dla dobra kolei – członków UIC na całym świecie, poprzez bliską współpracę, budowanie powiązań pomiędzy ośrodkami badawczymi na poszczególnych kontynentami oraz znajdowania funduszy na badania naukowe w skali globalnej.

 

Źródło: inf. prasowa IK

TAGI

Instytut Kolejnictwa

INNE Z KATEGORII "aktualnosci"

Klauzula informacyjna dotycząca posiadanych danych osobowych oraz ich przetwarzaniu.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:

 1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Polska Izba Producentów Urządzeń i Usług na Rzecz Kolei z siedzibą w Bydgoszczy, ul. Jana Karola Chodkiewicza 17.
 2. Administrator nie wyznaczył Inspektora Danych Osobowych.
 3. Administrator pozyskuje dane wyłącznie bezpośrednio.
 4. Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą tylko i wyłącznie w celu i zakresie niezbędnym do realizacji kontraktów handlowych. Po zakończeniu ich trwania w innych zgodnych z prawem celach np. w celu zabezpieczenia ewentualnych roszczeń oraz reklamacji.
  a) Pana/Pani dane osobowe będą przekazywane firmom zewnętrznym w celu zabezpieczenia i realizacji kontraktów.
  b) Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
 5. Posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych orz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, do przenoszenia danych, do wniesienia sprzeciwu, do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 6. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do PUODO gdy uzna, że przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 7. Pana/Pani dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.
 8. Zgoda na przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych może zostać przez Pana/Panią wycofana w każdym czasie, poprzez wysłanie maila na adres sekretariat@izbakolei.pl co skutkować będzie usunięciem z bazy Administratora.
 9. Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich nieuprawnionym ujawnieniem.

AKCEPTUJĘ
do góry