Menu
Dobre wyniki przewozowe PKP CARGO
2018-08-30

Dobre wyniki przewozowe PKP CARGO

W lipcu 2018 roku pociągi Grupy PKP CARGO przewiozły 9,3 mln ton towarów, czyli o 0,7 proc. więcej niż w czerwcu 2018 roku. Analogicznie, o 1,2 proc. wzrosła także praca przewozowa, która wyniosła w lipcu 2,4 mld tkm. W porównaniu do lipca 2017 roku przewieziona masa towarowa była przed miesiącem o 2 proc. wyższa. Lepsze niż przed rokiem – o 4,4 proc. – są także wyniki przewozowe obejmujące okres styczeń – lipiec.

W zestawieniu z czerwcem 2018 roku, w lipcu br. wzrosły przewozy m.in. kamienia, węgla kamiennego, rud i innych artykułów chemicznych. Natomiast w odniesieniu do wyników z lipca 2017 roku, w analogicznym okresie br. Grupa PKP CARGO zwiększyła przewozy m.in. węgla kamiennego, kamienia i intermodalne.

Rosnące przewozy węgla kamiennego wynikały m.in. ze wzrostu przewozów dla przedsiębiorstw sektora energetycznego w celu zapewnienia wymaganych zapasów węgla i zabezpieczenia ciągłości bieżącej produkcji energii. Transport węgla kamiennego w lipcu w ujęciu masy był o 8 proc. wyższy niż w ubiegłym roku i o 2 proc. w porównaniu z rokiem 2016. Pierwsze siedem miesięcy 2018 roku przewozu towarów w tym segmencie to wynik wyższy o 1 proc. od ubiegłorocznego i o 6 proc. lepszy niż w analogicznym okresie 2016 roku.

Większe przewozy kamienia wynikają m.in. z rosnącego zapotrzebowania odbiorców na kruszywa, co związane jest z budową nowych odcinków dróg i modernizacją linii kolejowych. Transporty PKP CARGO w segmencie kruszyw wzrosły w lipcu br. o 5 proc. w porównaniu do lipca 2017 roku i aż o 47 proc. w odniesieniu do lipca 2016 roku. Natomiast w okresie styczeń – lipiec ten wzrost wyniósł odpowiednio: 32 proc. (w stosunku do 2017 roku) i 78 proc. (wobec 2016 roku).

Na wzrost przewozów intermodalnych wpłynęła m.in. intensyfikacja transportów z/do portów morskich oraz z/do Chin w ramach Nowego Jedwabnego Szlaku. Przewozy intermodalne PKP CARGO w ujęciu masy w lipcu 2018 roku były większe o 6 proc. w stosunku do danych sprzed roku i 27 proc. wyższe niż w lipcu 2016 roku. W pierwszych siedmiu miesiącach tego roku intermodal wzrósł o 13 proc. wobec wyników z 2017 roku i o 43 proc. w stosunku do danych za styczeń – lipiec 2016 roku.

W okresie styczeń – lipiec Grupa przewiozła ponad 63,5 mln ton ładunków – to o 4,4 proc. więcej niż w analogicznym okresie 2017 roku i o 18,5 proc. więcej w porównaniu z tym samym czasem 2016 roku. Z kolei praca przewozowa Grupy po siedmiu miesiącach br. przekroczyła 16,5 mld tkm i była o 3 proc. wyższa niż w okresie styczeń – lipiec 2017 roku, zaś w porównaniu do tego samego okresu 2016 roku wzrosła o 14,6 proc.

– Wyniki podane przez Główny Urząd Statystyczny nie są dla nas zaskoczeniem. Potwierdzają one to, co obserwujemy na rynku, czyli umacnianie się pozycji PKP CARGO jako lidera kolejowych przewozów towarowych. Klienci mają do nas coraz większe zaufanie, gdyż staramy się stale poprawiać dla nich naszą ofertę – komentuje Czesław Warsewicz, prezes PKP CARGO S.A.

INNE Z KATEGORII "aktualnosci"

Klauzula informacyjna dotycząca posiadanych danych osobowych oraz ich przetwarzaniu.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:

 1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Polska Izba Producentów Urządzeń i Usług na Rzecz Kolei z siedzibą w Bydgoszczy, ul. Jana Karola Chodkiewicza 17.
 2. Administrator nie wyznaczył Inspektora Danych Osobowych.
 3. Administrator pozyskuje dane wyłącznie bezpośrednio.
 4. Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą tylko i wyłącznie w celu i zakresie niezbędnym do realizacji kontraktów handlowych. Po zakończeniu ich trwania w innych zgodnych z prawem celach np. w celu zabezpieczenia ewentualnych roszczeń oraz reklamacji.
  a) Pana/Pani dane osobowe będą przekazywane firmom zewnętrznym w celu zabezpieczenia i realizacji kontraktów.
  b) Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
 5. Posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych orz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, do przenoszenia danych, do wniesienia sprzeciwu, do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 6. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do PUODO gdy uzna, że przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 7. Pana/Pani dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.
 8. Zgoda na przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych może zostać przez Pana/Panią wycofana w każdym czasie, poprzez wysłanie maila na adres sekretariat@izbakolei.pl co skutkować będzie usunięciem z bazy Administratora.
 9. Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich nieuprawnionym ujawnieniem.

AKCEPTUJĘ
do góry