Menu
Cztery projekty PKP PLK w III naborze CEF

Cztery projekty PKP PLK w III naborze CEF

2017-07-03

Komisja Europejska pozytywnie oceniła cztery wnioski PKP Polskich Linii Kolejowych SA złożone w III naborze instrumentu finansowego „Łącząc Europę” (CEF), w ramach perspektywy finansowej UE na lata 2014 – 2020. Unijne wsparcie na realizację czterech projektów wyniesie ponad 3 mld zł (816 mln EUR).

– Bardzo się cieszę, że kolejne projekty kolejowe uzyskują akceptację Komisji Europejskiej. Świadczy to o dużej skuteczności działań PKP PLK. Inwestycje, dla których uzyskano dofinansowanie, jako elementy sieci TEN-T, mają istotne znaczenie dla całej Unii Europejskiej – powiedział podsekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa Andrzej Bittel.

Zaakceptowane przez komisję projekty dotyczą budowy systemu ERTMS/ETCS na liniach sieci bazowej TEN-T, modernizacji linii E75 Rail Baltica z Białegostoku do Ełku, a także przebudowy linii E30 z Kędzierzyna Koźla do Opola oraz linii E65 z Będzina do Zebrzydowic.

Projekty przewidują kompleksową modernizację ww. szlaków kolejowych oraz stacji znajdujących się tych trasach, co pozwoli na zwiększenie komfortu podróży pasażerów kolei oraz skróci czas transportu towarów. W ramach inwestycji zmodernizowane zostaną również urządzenia sterowania ruchem oraz przejazdy kolejowo-drogowe.

PKP PLK są największym beneficjentem środków CEF. W ramach trzech przeprowadzonych do tej pory naborów dwadzieścia jeden projektów otrzymało łącznie 17,5 mld zł wsparcia. Dofinansowanie przyznano wtedy m.in. dla modernizacji linii Warszawa – Białystok, Warszawa – Poznań, Poznań – Wrocław, Kraków – Katowice oraz przebudowy warszawskiego węzła kolejowego i linii aglomeracyjnych w Krakowie.

Konkurs CEF to nowy instrument dofinansowania inwestycji infrastrukturalnych w perspektywie 2014 – 2020. Program jest zarządzany bezpośrednio przez Komisję Europejską. Aplikacje beneficjentów są oceniane przez niezależnych ekspertów Komisji. Propozycja Komisji Europejskiej wymaga jeszcze akceptacji państw członkowskich w ramach Komitetu CEF.

Poniżej prezentujemy listę projektów zaakceptowanych przez Komisję Europejską:

 • Prace na linii E75 na odcinku Białystok – Suwałki – Trakiszki (granica państwa), etap I odcinek Białystok – Ełk. Wartość projektu to 398 043 024 EUR, w tym 338 336 570 EUR (85%) stanowi planowane dofinansowanie z CEF.
 • Zabudowa ERTMS/ETCS na liniach sieci bazowej TEN-T. Wartość projektu to 344 681 487 EUR, w tym 292 979 264 EUR (85%) stanowi planowane dofinansowanie z CEF.
 • Prace na linii kolejowej E30 na odcinku Kędzierzyn Koźle – Opole Zachodnie. Wartość projektu to 142 384 631 EUR, w tym 90 015 564 EUR (63,22%) stanowi planowane dofinansowanie z CEF.
 • Prace na linii kolejowej E 65 na odc. Będzin – Katowice – Tychy – Czechowice Dziedzice – Zebrzydowice. Wartość projektu to 111 709 099 EUR, w tym 94 952 734 EUR (85%) stanowi planowane dofinansowanie z CEF.

 

Fot: MIB

 

TAGI

Ministerstwo Infrastruktury i BudownictwaPKP PLKRail Baltica

INNE Z KATEGORII "aktualnosci"

Klauzula informacyjna dotycząca posiadanych danych osobowych oraz ich przetwarzaniu.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:

 1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Polska Izba Producentów Urządzeń i Usług na Rzecz Kolei z siedzibą w Bydgoszczy, ul. Jana Karola Chodkiewicza 17.
 2. Administrator nie wyznaczył Inspektora Danych Osobowych.
 3. Administrator pozyskuje dane wyłącznie bezpośrednio.
 4. Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą tylko i wyłącznie w celu i zakresie niezbędnym do realizacji kontraktów handlowych. Po zakończeniu ich trwania w innych zgodnych z prawem celach np. w celu zabezpieczenia ewentualnych roszczeń oraz reklamacji.
  a) Pana/Pani dane osobowe będą przekazywane firmom zewnętrznym w celu zabezpieczenia i realizacji kontraktów.
  b) Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
 5. Posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych orz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, do przenoszenia danych, do wniesienia sprzeciwu, do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 6. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do PUODO gdy uzna, że przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 7. Pana/Pani dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.
 8. Zgoda na przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych może zostać przez Pana/Panią wycofana w każdym czasie, poprzez wysłanie maila na adres sekretariat@izbakolei.pl co skutkować będzie usunięciem z bazy Administratora.
 9. Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich nieuprawnionym ujawnieniem.

AKCEPTUJĘ
do góry