Menu
Cele strategiczne Urzędu Transportu Kolejowego

Cele strategiczne Urzędu Transportu Kolejowego

2018-05-16

Bezpieczeństwo, regulacja i nowoczesny urząd – to trzy obszary, na których będą skupione działania Urzędu Transportu Kolejowego w najbliższych latach. Urząd, chcąc kreować bezpieczne i konkurencyjne warunki świadczenia usług transportu kolejowego, musi podążać za pojawiającymi się wyzwaniami. Przyjęta strategia wyznacza kierunki aktywności.

Transport kolejowy jest najbezpieczniejszym rodzajem transportu. Jednak cały czas trzeba zwracać uwagę zarówno na podnoszenie poziomu bezpieczeństwa, jak i zrównoważony rozwój systemu kolejowego. Dlatego w celu minimalizacji określonych ryzyk UTK będzie realizować m.in. program poprawy bezpieczeństwa na przejazdach, nadzór nad komisjami kolejowymi, wdrażać system e-bezpieczeństwo czy prowadzić „Kampanię Kolejowe ABC”, która wspiera edukację najmłodszych. UTK podejmie też aktywności promujące kulturę bezpieczeństwa.

W zakresie regulacji UTK chce osiągnąć cele takie jak: poprawa konkurencyjności transportu kolejowego i standaryzacja funkcjonowania na rynku kolejowym. Urząd chce być także źródłem pewnych, pożądanych i przydatnych danych o rynku i dla rynku.

Z wizji UTK wynika tworzenie nowoczesnego i otwartego urzędu dbającego o wysokie standardy wykonywania usług na rynku transportu kolejowego. Dlatego w strategii znalazły się takie cele, jak budowanie profesjonalnego zespołu, przyjaznego urzędu i transfer wiedzy między UTK a uczestnikami rynku.

 – Na naszych oczach zmienia się kolej. Zarówno przed branżą, jak i przed regulatorem rynku pojawiają się nowe wyzwania. Urząd Transportu Kolejowego powinien je realizować jako nowoczesny i otwarty urząd, wychodzący naprzeciw oczekiwaniom pasażerów, klientów oraz przedsiębiorców z rynku kolejowego. Przygotowane przez nas „Cele strategiczne Urzędu Transportu Kolejowego 20182021” są dokumentem, który wyznacza kierunki naszych działań na najbliższe latastwierdził Ignacy Góra, Prezes UTK.

Dokument ma przyczynić się do jeszcze lepszej realizacji zadań urzędu. To powinno pozwolić na pokonywanie barier i dalszy rozwój rynku kolejowego z uwzględnieniem wszystkich niezbędnych standardów. Cele strategiczne nie odnoszą się jedynie do działań ustawowych Prezesa UTK, ale wskazują wiele ambitnych projektów. Mają odać pozytywne impulsy do rozwoju transportu kolejowego oraz podnoszenia standardu usług świadczonych przez UTK.

TAGI

Urząd Transportu KolejowegoUTK

INNE Z KATEGORII "aktualnosci"

Ta strona wykorzystuje pliki cookies i zapisuje je na Twoim urządzeniu. Pozostając na stronie akceptujesz taki stan rzeczy.

akceptuję czytaj więcej
do góry
grupa MTMrealizacja: