Menu
Biznes Forum Polska - Malta

Biznes Forum Polska - Malta

2018-06-05

5 czerwca odbyło się Biznes Forum Polska – Malta z udziałem wiceministra Marcina Ociepy i ministra Chrisa Cardony. Wydarzenie zostało zorganizowane przez Krajową Izbę Gospodarczą oraz Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii.

Było to pierwsze, historyczne forum z udziałem Polski i Malty. W wydarzeniu udział wzięło 100 osób, w tym przedstawiciele Polskiej Izby Producentów Urządzeń i Usług na Rzecz Kolei oraz Raportu Kolejowego.

Celem konferencji było przedstawienie potencjału Malty, zaprezentowanie możliwości wzajemnej współpracy biznesowej i inwestycyjnej między Polską i Maltą oraz nawiązanie kontaktów gospodarczych dzięki możliwości udziału w spotkaniach B2B między polskimi i maltańskimi przedsiębiorcami.

Maltańska gospodarka, ze względu na swoje rozmiary i położenie geograficzne, jest silnie uzależniona od czynników zewnętrznych. Do głównych sektorów napędzających gospodarkę maltańską należą: turystyka, usługi finansowe, przemysł farmaceutyczny, produkcja maszyn i urządzeń, przemysł lotniczy i stoczniowy, produkcja filmowa, online gaming, sektor farmaceutyczny i usługi edukacyjne. Wśród silnych stron maltańskiej gospodarki wymienia się jej stabilność gospodarczą i polityczną, przyjazny system podatkowy oraz dobrze wykwalifikowane zasoby ludzkie. W zeszłym roku obrót Malty wyniósł 84 mln euro, co oznacza 27-proc. wzrost w stosunku do roku ubiegłego.

Ze strony maltańskiej w Biznes Forum i spotkaniach B2B uczestniczyła grupa 14 firm zainteresowanych współpracą w branżach: logistyka, IT, meble, branża mechaniczna i inżynieryjna, branża finansowa, branża medyczna, farmaceutyczna.

INNE Z KATEGORII "aktualnosci"

Klauzula informacyjna dotycząca posiadanych danych osobowych oraz ich przetwarzaniu.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:

 1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Polska Izba Producentów Urządzeń i Usług na Rzecz Kolei z siedzibą w Bydgoszczy, ul. Jana Karola Chodkiewicza 17.
 2. Administrator nie wyznaczył Inspektora Danych Osobowych.
 3. Administrator pozyskuje dane wyłącznie bezpośrednio.
 4. Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą tylko i wyłącznie w celu i zakresie niezbędnym do realizacji kontraktów handlowych. Po zakończeniu ich trwania w innych zgodnych z prawem celach np. w celu zabezpieczenia ewentualnych roszczeń oraz reklamacji.
  a) Pana/Pani dane osobowe będą przekazywane firmom zewnętrznym w celu zabezpieczenia i realizacji kontraktów.
  b) Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
 5. Posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych orz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, do przenoszenia danych, do wniesienia sprzeciwu, do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 6. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do PUODO gdy uzna, że przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 7. Pana/Pani dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.
 8. Zgoda na przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych może zostać przez Pana/Panią wycofana w każdym czasie, poprzez wysłanie maila na adres sekretariat@izbakolei.pl co skutkować będzie usunięciem z bazy Administratora.
 9. Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich nieuprawnionym ujawnieniem.

AKCEPTUJĘ
do góry