Menu
Bardzo dobre wyniki Grupy PKP CARGO w I półroczu 2018 roku

Bardzo dobre wyniki Grupy PKP CARGO w I półroczu 2018 roku

2018-08-02

Większe przewozy, przychody i zyski – PKP CARGO S.A. z sukcesami realizuje strategię podnoszenia jakości oferty dla klientów.

Spółka opublikowała szacunkowe dane finansowe za okres styczeń – czerwiec 2018 roku. Wynika z nich, że w pierwszym półroczu 2018 roku przychody z działalności operacyjnej wyniosły 2 mld 509,9 mln zł, podczas gdy w okresie styczeń – czerwiec 2017 roku PKP CARGO miało przychody na poziomie 2 mld 267 mln zł. Wzrost jest więc ponad 10 proc.

Wyższe są również, licząc rok do roku, inne szacunkowe wskaźniki finansowe: EBIDTA wzrosła z 333 mln zł do 422,6 mln zł (o około 27 proc.), a zysk netto osiągnął w pierwszym półroczu tego roku wartość 89,6 mln zł, podczas gdy przed rokiem spółka zarobiła na czysto tylko 19 mln zł. W tym przypadku wzrost jest więc prawie pięciokrotny. Z kolei o połowę zostały zwiększone nakłady inwestycyjne – z 201 mln zł do 302,7 mln zł.

Pociągi PKP CARGO przewiozły w pierwszym półroczu tego roku 59,5 mln ton ładunków, czyli o 1,9 mln ton więcej niż w tym samym okresie 2017 roku.

Czesław Warsewicz, prezes PKP CARGO, podkreśla, że tak dobre rezultaty są efektem konsekwentnej realizacji strategii rozwoju Grupy. – Wdrożone kilka miesięcy temu procesy optymalizacyjne wraz z dopasowaniem oferty do potrzeb rynku przynoszą dziś wymierne efekty. Chcemy te procesy w najbliższej przyszłości dynamizować z korzyścią dla naszych akcjonariuszy – mówi szef PKP CARGO.

Pełny raport na temat wyników Grupy PKP CARGO za pierwsze półrocze 2018 roku zostanie opublikowany 21 sierpnia br.

INNE Z KATEGORII "aktualnosci"

Klauzula informacyjna dotycząca posiadanych danych osobowych oraz ich przetwarzaniu.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:

 1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Polska Izba Producentów Urządzeń i Usług na Rzecz Kolei z siedzibą w Bydgoszczy, ul. Jana Karola Chodkiewicza 17.
 2. Administrator nie wyznaczył Inspektora Danych Osobowych.
 3. Administrator pozyskuje dane wyłącznie bezpośrednio.
 4. Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą tylko i wyłącznie w celu i zakresie niezbędnym do realizacji kontraktów handlowych. Po zakończeniu ich trwania w innych zgodnych z prawem celach np. w celu zabezpieczenia ewentualnych roszczeń oraz reklamacji.
  a) Pana/Pani dane osobowe będą przekazywane firmom zewnętrznym w celu zabezpieczenia i realizacji kontraktów.
  b) Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
 5. Posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych orz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, do przenoszenia danych, do wniesienia sprzeciwu, do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 6. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do PUODO gdy uzna, że przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 7. Pana/Pani dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.
 8. Zgoda na przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych może zostać przez Pana/Panią wycofana w każdym czasie, poprzez wysłanie maila na adres sekretariat@izbakolei.pl co skutkować będzie usunięciem z bazy Administratora.
 9. Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich nieuprawnionym ujawnieniem.

AKCEPTUJĘ
do góry