Menu
Andrzej Bittel na obradach Organizacji Współpracy Kolei

Andrzej Bittel na obradach Organizacji Współpracy Kolei

2017-06-09

W dniach 5–8 czerwca 2017 r. wiceminister infrastruktury i budownictwa Andrzej Bittel wziął udział w 45. Sesji Narady Ministrów Organizacji Współpracy Kolei (OSŻD), która odbyła się w Soczi.

Podczas obrad zatwierdzone zostało sprawozdanie z działalności OSŻD za 2016 r. oraz budżet na 2018 r. Omówiono także wyniki II sesji Międzynarodowej Konferencji Dyplomatycznej, której celem jest przyjęcie tekstu Konwencji o Bezpośredniej Międzynarodowej Komunikacji Kolejowej, a także działania na forum ONZ zmierzające do wypracowania jednolitego systemu prawnego przewozów kolejowych w regionie euroazjatyckim.

Wiceminister Bittel podkreślił rolę OSŻD we wzmacnianiu wzajemnej współpracy w zakresie przewozów kolejowych i wyraził nadzieję na jej kontynuację, zwracając uwagę na aktywną rolę Polski w pracach organizacji.

 


Fot: MIB

TAGI

Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa

INNE Z KATEGORII "aktualnosci"

Klauzula informacyjna dotycząca posiadanych danych osobowych oraz ich przetwarzaniu.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:

 1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Polska Izba Producentów Urządzeń i Usług na Rzecz Kolei z siedzibą w Bydgoszczy, ul. Jana Karola Chodkiewicza 17.
 2. Administrator nie wyznaczył Inspektora Danych Osobowych.
 3. Administrator pozyskuje dane wyłącznie bezpośrednio.
 4. Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą tylko i wyłącznie w celu i zakresie niezbędnym do realizacji kontraktów handlowych. Po zakończeniu ich trwania w innych zgodnych z prawem celach np. w celu zabezpieczenia ewentualnych roszczeń oraz reklamacji.
  a) Pana/Pani dane osobowe będą przekazywane firmom zewnętrznym w celu zabezpieczenia i realizacji kontraktów.
  b) Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
 5. Posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych orz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, do przenoszenia danych, do wniesienia sprzeciwu, do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 6. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do PUODO gdy uzna, że przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 7. Pana/Pani dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.
 8. Zgoda na przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych może zostać przez Pana/Panią wycofana w każdym czasie, poprzez wysłanie maila na adres sekretariat@izbakolei.pl co skutkować będzie usunięciem z bazy Administratora.
 9. Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich nieuprawnionym ujawnieniem.

AKCEPTUJĘ
do góry