Menu
27 kwietnia UTK zaprasza na Dzień Otwarty

27 kwietnia UTK zaprasza na Dzień Otwarty

2018-04-13

27 kwietnia 2018 r. Urząd Transportu Kolejowego zaprasza na Dzień Otwarty. W Dniu Otwartym udział wezmą Prezes UTK oraz dyrektorzy poszczególnych komórek merytorycznych. Dzień Otwarty to okazja, żeby porozmawiać z ekspertami UTK, wyjaśnić wątpliwości czy poszukać rozwiązania konkretnego problemu.

W piątek 27 kwietnia 2018 r. eksperci Urzędu dostępni będą dla gości w siedzibie UTK w Warszawie przy Al. Jerozolimskich 134 w godzinach 10:00–14:00. Na spotkania można umówić się za pośrednictwem formularza elektronicznego na stronie UTK. Wcześniejsze zgłoszenie tematu pozwoli ekspertom lepiej przygotować się do spotkania.

– Jesteśmy otwarci na wszystkich działających na rynku kolejowym. Chcemy podzielić się wiedzą, wyjaśniać wątpliwości i pomagać rozwiązywać problemy – powiedział Ignacy Góra, Prezes Urzędu Transportu Kolejowego.

Do dyspozycji gości poza Prezesem UTK będą eksperci z poszczególnych departamentów:

  • Departamentu Monitorowania i Bezpieczeństwa (zagadnienia związane m.in. z certyfikacją przewoźników, zarządców infrastruktury i ECM, świadectwami bezpieczeństwa dla bocznic, sprawozdawczością dotyczącą wypadkowości, współpracą z PKBWK);
  • Departamentu Personelu i Przepisów (zagadnienia związane m.in. z licencjami maszynistów, ośrodkami szkolenia, ośrodkami medycyny pracy);
  • Departamentu Planowania i Nadzoru (zagadnienia związane z nadzorem Prezesa UTK);
  • Departamentu Przewozów Pasażerskich (zagadnienia takie jak decyzje o otwartym dostępie dla przewoźników pasażerskich, ochrona praw pasażera; obsługa pasażerów);
  • Departamentu Regulacji Rynku (zagadnienia związane m.in. z dostępem do infrastruktury kolejowej, udostępnianiem infrastruktury usługowej, stawkami za dostęp do infrastruktury, licencjonowaniem transportu kolejowego);
  • Departamentu Techniki i Wyrobów (zagadnienia związane m.in. wymaganiami i procedurami uzyskania świadectw dopuszczenia do eksploatacji typu urządzenia i budowli mających wpływ na poziom bezpieczeństwa ruchu kolejowego oraz potwierdzaniem za zgodność z typem).

Dzień Otwarty nie jest jedyną inicjatywą UTK nakierowaną na aktywny dialog i wspomaganie firm działających w branży kolejowej. Od 2015 r. przedsiębiorcy mogą brać udział w Piątkach z UTK, podczas których pracownicy Urzędu, zarówno z centrali, jak i z oddziałów terenowych, są gotowi odpowiedzieć na wszelkie pytania. Często poruszane są zagadnienia dotyczące m.in. interpretacji przepisów prawa, nieprawidłowości wykazanych podczas kontroli czy zasad nadzoru nad pracą komisji kolejowych. Istotnymi kwestiami omawianymi na spotkaniach są zagadnienia dotyczące np. Systemów Zarządzania Bezpieczeństwem (SMS) w przedsiębiorstwach kolejowych czy roli pełnomocnika ds. przewozu towarów niebezpiecznych.

TAGI

Urząd Transportu KolejowegoUTK

INNE Z KATEGORII "aktualnosci"

Ta strona wykorzystuje pliki cookies i zapisuje je na Twoim urządzeniu. Pozostając na stronie akceptujesz taki stan rzeczy.

akceptuję czytaj więcej
do góry
grupa MTMrealizacja: