Menu
27 kwietnia UTK zaprasza na Dzień Otwarty

27 kwietnia UTK zaprasza na Dzień Otwarty

2018-04-13

27 kwietnia 2018 r. Urząd Transportu Kolejowego zaprasza na Dzień Otwarty. W Dniu Otwartym udział wezmą Prezes UTK oraz dyrektorzy poszczególnych komórek merytorycznych. Dzień Otwarty to okazja, żeby porozmawiać z ekspertami UTK, wyjaśnić wątpliwości czy poszukać rozwiązania konkretnego problemu.

W piątek 27 kwietnia 2018 r. eksperci Urzędu dostępni będą dla gości w siedzibie UTK w Warszawie przy Al. Jerozolimskich 134 w godzinach 10:00–14:00. Na spotkania można umówić się za pośrednictwem formularza elektronicznego na stronie UTK. Wcześniejsze zgłoszenie tematu pozwoli ekspertom lepiej przygotować się do spotkania.

– Jesteśmy otwarci na wszystkich działających na rynku kolejowym. Chcemy podzielić się wiedzą, wyjaśniać wątpliwości i pomagać rozwiązywać problemy – powiedział Ignacy Góra, Prezes Urzędu Transportu Kolejowego.

Do dyspozycji gości poza Prezesem UTK będą eksperci z poszczególnych departamentów:

 • Departamentu Monitorowania i Bezpieczeństwa (zagadnienia związane m.in. z certyfikacją przewoźników, zarządców infrastruktury i ECM, świadectwami bezpieczeństwa dla bocznic, sprawozdawczością dotyczącą wypadkowości, współpracą z PKBWK);
 • Departamentu Personelu i Przepisów (zagadnienia związane m.in. z licencjami maszynistów, ośrodkami szkolenia, ośrodkami medycyny pracy);
 • Departamentu Planowania i Nadzoru (zagadnienia związane z nadzorem Prezesa UTK);
 • Departamentu Przewozów Pasażerskich (zagadnienia takie jak decyzje o otwartym dostępie dla przewoźników pasażerskich, ochrona praw pasażera; obsługa pasażerów);
 • Departamentu Regulacji Rynku (zagadnienia związane m.in. z dostępem do infrastruktury kolejowej, udostępnianiem infrastruktury usługowej, stawkami za dostęp do infrastruktury, licencjonowaniem transportu kolejowego);
 • Departamentu Techniki i Wyrobów (zagadnienia związane m.in. wymaganiami i procedurami uzyskania świadectw dopuszczenia do eksploatacji typu urządzenia i budowli mających wpływ na poziom bezpieczeństwa ruchu kolejowego oraz potwierdzaniem za zgodność z typem).

Dzień Otwarty nie jest jedyną inicjatywą UTK nakierowaną na aktywny dialog i wspomaganie firm działających w branży kolejowej. Od 2015 r. przedsiębiorcy mogą brać udział w Piątkach z UTK, podczas których pracownicy Urzędu, zarówno z centrali, jak i z oddziałów terenowych, są gotowi odpowiedzieć na wszelkie pytania. Często poruszane są zagadnienia dotyczące m.in. interpretacji przepisów prawa, nieprawidłowości wykazanych podczas kontroli czy zasad nadzoru nad pracą komisji kolejowych. Istotnymi kwestiami omawianymi na spotkaniach są zagadnienia dotyczące np. Systemów Zarządzania Bezpieczeństwem (SMS) w przedsiębiorstwach kolejowych czy roli pełnomocnika ds. przewozu towarów niebezpiecznych.

TAGI

Urząd Transportu KolejowegoUTK

INNE Z KATEGORII "aktualnosci"

Klauzula informacyjna dotycząca posiadanych danych osobowych oraz ich przetwarzaniu.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:

 1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Polska Izba Producentów Urządzeń i Usług na Rzecz Kolei z siedzibą w Bydgoszczy, ul. Jana Karola Chodkiewicza 17.
 2. Administrator nie wyznaczył Inspektora Danych Osobowych.
 3. Administrator pozyskuje dane wyłącznie bezpośrednio.
 4. Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą tylko i wyłącznie w celu i zakresie niezbędnym do realizacji kontraktów handlowych. Po zakończeniu ich trwania w innych zgodnych z prawem celach np. w celu zabezpieczenia ewentualnych roszczeń oraz reklamacji.
  a) Pana/Pani dane osobowe będą przekazywane firmom zewnętrznym w celu zabezpieczenia i realizacji kontraktów.
  b) Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
 5. Posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych orz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, do przenoszenia danych, do wniesienia sprzeciwu, do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 6. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do PUODO gdy uzna, że przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 7. Pana/Pani dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.
 8. Zgoda na przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych może zostać przez Pana/Panią wycofana w każdym czasie, poprzez wysłanie maila na adres sekretariat@izbakolei.pl co skutkować będzie usunięciem z bazy Administratora.
 9. Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich nieuprawnionym ujawnieniem.

AKCEPTUJĘ
do góry