Menu
175 mln euro na modernizację Rail Baltica

175 mln euro na modernizację Rail Baltica

2016-12-19

PKP Polskie Linie Kolejowe SA podpisały umowę kredytową z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym (EBI) na modernizację ponad 100 km linii kolejowej w ramach projektu Rail Baltica. PKP PLK otrzymają 175 mln euro na modernizację dwóch odcinków: Sadowne – Czyżew oraz Czyżew – Białystok. Wybudowany zostanie nowy tor na moście nad rzeką Bug i dodatkowy tor na odcinku Prostyń Bug – Małkinia. Planowana modernizacja wyeliminuje jedyny odcinek jednotorowy pomiędzy Warszawą i Białymstokiem, dzięki czemu cała linia pomiędzy wymienionymi miastami będzie dwutorowa.

Linia Rail Baltica to jedyne połączenie kolejowe krajów nadbałtyckich z Polską i pozostałymi krajami Unii Europejskiej. „Jest to projekt o prawdziwie europejskim wymiarze i z silnym naciskiem na działania na rzecz klimatu – zauważył Vazil Hudák, wiceprezes EBI odpowiedzialny za działalność banku w Polsce. – Jesteśmy zadowoleni z zawarcia umowy z PKP PLK SA, ponieważ dzięki tej inwestycji poprawi się jakość i wzrośnie częstotliwość usług przewozów pasażerskich i towarowych w Polsce, co przyczyni się do znacznych oszczędności energii i obniżenia poziomu emisji substancji szkodliwych dla środowiska naturalnego”.

Dzięki modernizacji wszystkich odcinków linii z Warszawy do Białegostoku pociągi pojadą z prędkością 160 km/h. W efekcie czas podróży na trasie z Warszawy do Białegostoku ulegnie skróceniu z obecnych 2h 26 min do poniżej 2h. Prace pozwolą także na zwiększenie liczby połączeń, poprawią bezpieczeństwo oraz zwiększą komfort podróżowania. Pasażerowie zyskają szesnaście wyremontowanych, komfortowych przystanków i stacji z wygodnymi i nowoczesnymi peronami, czytelną informacją i udogodnieniami dla osób o ograniczonej mobilności.

Inwestycja w znaczący sposób wypłynie również na poprawę warunków dla przewoźników towarowych. Dzięki modernizacji linii i zniesieniu ograniczeń prędkości zlikwidowane zostaną tzw. wąskie gardła w korytarzu TEN-T, w wyniku czego pociągi towarowe pojadą z prędkością do 120 km/h. 

PKP Polskie Linie Kolejowe SA wykorzystują środki uzyskane z EBI na poprawę komfortu podróży i sprawności przewozów towarowych m.in. w ramach projektu Rail Baltica – ważnego transeuropejskiego korytarza transportowego. PLK realizują Krajowy Program Kolejowy wart ponad 66 mld zł, który istotnie usprawni system transportowy i wzmocni konkurencyjność kolei” – podsumował Ireneusz Merchel, prezes PKP Polskich Linii Kolejowych SA.

Projekty Sadowne – Czyżew oraz Czyżew – Białystok to kolejne przedsięwzięcia współfinansowane ze środków krajowych i unijnych, efekt współpracy między EBI a PLK. Dotychczas (od 2001 roku) polski zarządca infrastruktury podpisał z EBI szesnaście umów o łącznej wartości ok. 2,8 mld euro na współfinansowanie i prefinansowanie projektów inwestycyjnych realizowanych z udziałem grantów Unii Europejskiej.

Europejski Bank Inwestycyjny (EBI) jest instytucją UE, której właścicielem są kraje członkowskie. Bank udziela długoterminowych kredytów na realizację projektów, które przyczyniają się do implementacji celów Unii Europejskiej. Bank wspiera inwestycje kolejowe w Polsce od dwudziestu pięciu lat – dzięki kredytom EBI modernizowana jest m.in. infrastruktura kolejowa.

TAGI

CEFEuropejski Bank InwestycyjnyinfrastrukturaPKP PLKRail Baltica

INNE Z KATEGORII "aktualnosci"

Klauzula informacyjna dotycząca posiadanych danych osobowych oraz ich przetwarzaniu.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:

 1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Polska Izba Producentów Urządzeń i Usług na Rzecz Kolei z siedzibą w Bydgoszczy, ul. Jana Karola Chodkiewicza 17.
 2. Administrator nie wyznaczył Inspektora Danych Osobowych.
 3. Administrator pozyskuje dane wyłącznie bezpośrednio.
 4. Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą tylko i wyłącznie w celu i zakresie niezbędnym do realizacji kontraktów handlowych. Po zakończeniu ich trwania w innych zgodnych z prawem celach np. w celu zabezpieczenia ewentualnych roszczeń oraz reklamacji.
  a) Pana/Pani dane osobowe będą przekazywane firmom zewnętrznym w celu zabezpieczenia i realizacji kontraktów.
  b) Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
 5. Posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych orz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, do przenoszenia danych, do wniesienia sprzeciwu, do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 6. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do PUODO gdy uzna, że przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 7. Pana/Pani dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.
 8. Zgoda na przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych może zostać przez Pana/Panią wycofana w każdym czasie, poprzez wysłanie maila na adres sekretariat@izbakolei.pl co skutkować będzie usunięciem z bazy Administratora.
 9. Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich nieuprawnionym ujawnieniem.

AKCEPTUJĘ
do góry