Menu
1000 maszynistów powinno złożyć wniosek o licencję

1000 maszynistów powinno złożyć wniosek o licencję

2018-07-17

14 tys. licencji maszynisty wydał Urząd Transportu Kolejowego w okresie ostatnich dwóch lat, a w roku 2018 już 2,5 tysiąca. Jednak nadal UTK czeka na około tysiąc wniosków od zainteresowanych, którzy chcą wymienić prawo kierowania na licencję maszynisty. Wnioski złożone do końca sierpnia pozwolą uzyskać licencję przed upływem okresu przejściowego.

Jeszcze przez niecałe cztery miesiące maszyniści mogą wymienić prawo kierowania na licencję maszynisty w sposób uproszczony. W czerwcu wpłynęło ponad 400 nowych wniosków, a Urząd Transportu Kolejowego szacuje, że ok. tysiąca kierujących pojazdami kolejowymi nie złożyło jeszcze wniosków o wydanie licencji.

29 października 2018 r. kończy się okres przejściowy, po którym do uzyskania licencji maszynisty wymagana będzie pełna procedura – taka sama, jak w przypadku kandydata na maszynistę. Złożenie do końca sierpnia prawidłowo wypełnionego wniosku o wydanie licencji maszynisty zapewnia uzyskanie dokumentu przed upływem okresu przejściowego. Do tej pory wydano ponad 16 tys. licencji. UTK przypomina maszynistom i przedsiębiorcom o konieczności przyspieszenia składania wniosków tak, by proces wymiany dokumentów sprawnie zakończyć do 29 października 2018 r. Od tego dnia, żeby kierować pojazdem kolejowym, maszynista powinien posiadać licencję wydawaną przez Prezesa UTK i świadectwo maszynisty.

Najprostszym sposobem złożenia wniosku jest skorzystanie z Systemu Obsługi Licencji Maszynistów (solm.utk.gov.pl). Aplikacja ta została niedawno wyróżniona nagrodą Skrzydła IT w Administracji. Zastosowane w nim rozwiązania, takie jak kreator i sprawdzanie poprawności danych, zmniejszają liczbę błędnie składanych wniosków. SOLM ułatwia także komunikację pracowników UTK z wnioskodawcami i instytucjami działającymi w imieniu wnioskodawcy. Wniosek można złożyć przez internet, podpisać go profilem zaufanym i opłacić przelewem. Można również wypełnić go w kreatorze, wydrukować i podpisany przesłać do urzędu.

Wszelkie informacje dotyczące procesu wydawania licencji dla maszynisty dostępne są na stronie UTK w dziale maszyniści. Dodatkowe informacje na temat prowadzonych postępowań, można uzyskać pod nr. tel. 22 749 14 70. Infolinia dla Wnioskodawców i podmiotów działających w ich imieniu jest dostępna w dni robocze w godz. 14:30 – 16:15.

 

INNE Z KATEGORII "aktualnosci"

Klauzula informacyjna dotycząca posiadanych danych osobowych oraz ich przetwarzaniu.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:

 1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Polska Izba Producentów Urządzeń i Usług na Rzecz Kolei z siedzibą w Bydgoszczy, ul. Jana Karola Chodkiewicza 17.
 2. Administrator nie wyznaczył Inspektora Danych Osobowych.
 3. Administrator pozyskuje dane wyłącznie bezpośrednio.
 4. Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą tylko i wyłącznie w celu i zakresie niezbędnym do realizacji kontraktów handlowych. Po zakończeniu ich trwania w innych zgodnych z prawem celach np. w celu zabezpieczenia ewentualnych roszczeń oraz reklamacji.
  a) Pana/Pani dane osobowe będą przekazywane firmom zewnętrznym w celu zabezpieczenia i realizacji kontraktów.
  b) Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
 5. Posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych orz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, do przenoszenia danych, do wniesienia sprzeciwu, do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 6. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do PUODO gdy uzna, że przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 7. Pana/Pani dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.
 8. Zgoda na przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych może zostać przez Pana/Panią wycofana w każdym czasie, poprzez wysłanie maila na adres sekretariat@izbakolei.pl co skutkować będzie usunięciem z bazy Administratora.
 9. Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich nieuprawnionym ujawnieniem.

AKCEPTUJĘ
do góry